FCB
arrBack

Plzeň – Roudná - Na Poříčí

Procházka se zástupci neziskových organizací (západočeská pobočka Centra pro komunitní práci, Plzeň 2015, Správa veřejného statku města Plzně, o.s. k světu) dá možnost veřejnosti vyjádřit se

k budoucím úpravám lokality Na Poříčí, zatím málo využívaného území v bezprostřední blízkosti řeky Mže v širším centru města. Po vycházce s autorkou studie Janou Pechovou (SVSMP) bude následovat veřejná diskuse nad návrhem. Součástí dopoledne bude také program pro děti a grilování u řeky.

#
sraz:  so 5. 10., 10:00, ulice Na Poříčí před hotelem Irida

www.cpkp.cz, www.plzen2015.net, www.svsmp.cz

Plzeň – Roudná - vrstvy paměti

Jak se utvářela tato svébytná část Plzně? Jaké stopy na Roudné a v okolí zanechal architekt Hanuš Zápal? Procházka s plzeňskými architekty a zástupci sdružení Škoda Plzně, Zapálení 02 a Maják Plzně provede návštěvníky historickou pamětí Roudné. Vycházka bude zakončena v Pavlovově ústavu LF UK, kde na ni v 18:00 naváže projekce filmu Human Scale o „lidském rozměru“ města. Obě akce se konají v rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015.

#
sraz:  ne 6. 10., 15:00, nároží ulic Na Roudné a Pod Všemi Svatými

www.plzen2015.net, www.verejnyprostorvplzni.cz, www.skodaplzne.cz

 

Pozor změna! Začátek projekce již v 18.00.

Plzeň – MATKA CHRÁMU SVATÉHO BARTOLOMĚJE: KOSTEL VŠECH SVATÝCH A ČTVRŤ ROUDNÁ

Beseda se znalcem plzeňské historie Davidem Růžičkou

a představitelem Spolku za starou Plzeň Josefem Kabátem se uskuteční díky skupině Maják Plzně.

#
sraz:  po 7. 10., 17:30, Frišova vila, ulice Boženy Němcové

arrBack