CZ EN Facebook

Celkový program

změna programu vyhrazena

3

Třebíč - Živé Židy dnes

Náročná obnova historicky nesmírně cenného židovského města, které bylo po válce ghettem sociálně slabých skupin, přivedla tuto část města až k zápisu na seznam Unesco. Jak ale dál, aby genius loci nezmizel a znovu bylo v klikatých uličkách plno a živo? Jak propojit ochranu památky s každodenním životem rezidentů? Historická procházka s výkladem architekta Lubora Herzána, doplněná o aktuální postřehy, jak se v Židech žije dnes. 

Sraz: so 3. 10., 14:00, bazilika sv. Prokopa

DA Trebic akce 1

Třebíč - Borovina open!

Návštěvou Boroviny si připomeneme koželuhy Budišovské, Baťu, architekta Karfíka, baťovské dvojdomky a další významné stavby/ milníky této části města. Zaměříme se na aktuální revitalizaci areálu a procházka bude zakončena volným vstupem do Alternátoru – nového ekotechnického centra. Vše pod taktovkou studia D+architekti. 

Sraz: ne 4. 10., 14:00, Koželužská 292/13

DA Trebic akce 2

Třebíč - Architektem ve svém městě

Svojsíkovo nábřeží a louka pod zámkem jsou uprostřed města. Když neslouží hudebním festivalům, jsou prázdné. Co byste tam rádi viděli, co vám tam chybí? Jak by se mohlo v tomto prostoru odehrávat něco skvělého každý den? Studio D+Architekti a studenti Střední školy stavební se do toho pustí a vy s námi! 

Sraz: pá 2. 10., 10:00–18:00, Karlovo náměstí

DA Trebic akce 3
tl_files/denarchitektury/design3/da_kolecko2.png