CZ EN Facebook

Celkový program

změna programu vyhrazena

4

Vimperk - Winterberg - podoby a průzkumy středověkého hradu

Pod slupkou současného zámku Vimperk se skrývá dodnes středověký hrad. Společně s kastelánem Vojtěchem Brožem procházka hradem a jeho okolím zaměřená na archeologické výkopy, raně gotickou architekturu a nejstarší podoby hradu.

Sraz: so 3. 10., 9:30, I. nádvoří zámku pod Vlčkovou věží

984090418278503 1549873476 o

Vimperk - Urbanistický vývoj Vimperka

Historický i urbanistický vývoj Vimperka probíhal po dlouhá staletí a jeho změny byly podmíněny historickými událostmi provázejícími dějiny města. Budete mít možnost poznat proměny historického sídla od předlokačního sídliště, přes tržní osadu k opevněnému městu, proměnu zámeckého okrsku během třicetileté války, počátky rozvoje industriální výroby na vznikajícím předměstí až po proměnu města v průmyslové centrum Šumavy. Provází historik umění Ladislav Čepička.

Sraz: so 3. 10., 14:00, začátek Zahradní ulice nad náměstím Svobody

Foto 2 - zamek

Vimperk - Haselburg a městské opevnění Vimperka z 15. století

Hrad a město Vimperk bylo v 15. století propojeno v jeden celek rozsáhlým městským opevněním. Navíc byl nejohroženější přístup k hradu chráněn předsunutou baštou Haselburgem. Jedním z našich nejzajímavějších souborů dochovaného opevnění 15. století provede odborník na fortifikační architekturu historik Vladislav Razím.

Sraz: so 3. 10., 11:00, III. nádvoří - před branou do Horního zámku

Foto 1 - zamek

Vimperk - Vila Kralik - Leopold Bauer - Vídeňská secese

Leopold Bauer byl výrazným rakouským a slezským architektem, který navrhl takové stavby jako Breda & Weinstein v Opavě, Národní rakouskou banku, či získal zakázku na projekt říšského kancléřství na vídeňském Ballhausplatzu. Co zapříčinilo vzniku reprezentativní vily v secesním stylu pro majitele sklárny Rudolfa Kralika právě ve Vimperku? O životě a díle bude přednášet profesor Jindřich Vybíral, který se Leopoldem dlouhodobě zaobírá a nedávno vydal stejnojmennou knihu "Leopold Bauer - heretik moderní architektury".

Sraz: so 3. 10., 18:00, Vila Kralik (dnešní mateřská školka), ul. 1.Máje

984064551614423 1028300144 o
984057424948469 1393109307 n
tl_files/denarchitektury/design3/da_kolecko2.png