CZ EN Facebook

Celkový program

změna programu vyhrazena

4

Hodonín – výstava Vídeň Hodonínu

Vliv vídeňské architektury na jihomoravské pohraničí v obrazech. Prezentace hodonínské a jihomoravské architektury a jejích vídeňských předloh. Vernisáž výstavy proběhne 4. 9. v 17.00 v Městské knihovně Hodonín.

Sraz: út 5. 9. – so 29. 9., 8.30–17.00, Národní třída 36

Hodonín – maloměsto vedle Vídně

Přednáška o přeměně agrárního maloměsta v kontextu liberalismu a rozmachu podnikání v 19. století. S historiky Petrem Vilémem Koluchem a Galinou Ruckou, ředitelkou Státního okresního archivu v Hodoníně. 

Sraz: pá 29. 9., 17.30, Úprkova 601/2

HessovaTrida

Hodonín – Vídeň Hodonínu – vliv vídeňské architektury na jihomoravské pohraničí

Prohlídka měšťanské architektury německých honoračních elit 19. století s historikem umění Petrem Vilémem Koluchem. Hodonín za svůj vzestup vděčí průmyslové revoluci a napojení na Severní Ferdinandovu dráhu, jež umožnila přímé spojení města s významnými industriálními centry habsburské říše, především však se samotnou Vídní, jejíž buržoazní prostředí 2. poloviny 19. století mělo zásadní vliv na utváření městského klimatu Hodonína. 

Sraz: so 30. 9., 13.30, Zámecké náměstí 27/9

RedlichovaVilaPohlednice

Hodonín – Přeměna Hodonína?

Panelová diskuse o možnosti rozvoje Hodonína z pohledu urbanismu a turismu dle rakouského modelu. S architektkou Regínou Kubrickou, historikem Petrem Vilémem Koluchem a jejich hostem. 

Sraz: so 30. 9., 17.30, Úprkova 601/2

tl_files/denarchitektury/design3/da_kolecko2.png