CZ EN Facebook

Celkový program

změna programu vyhrazena

3

Kolín – Bariéra města

Kolín: bariéra města je projekt, který představí studentské projekty ateliéru Cikán z FA ČVUT. Průtahu v Jaselské ulici, jeho problémům a nástrahám jsme se věnovali v minulých ročnících a nyní spolu s FA ČVUT bychom rádi představili možnosti na proměnu této ulice v městskou třídu.

Sraz: pá 29. 9., 17.00, Galerie v Zahradě, Sokolská 24

Kolín – Potkali se u Kolína

Potkali se u Kolína aneb Kolín pro Pražáky je procházka s městským architektem Davidem Mateáskem i pro ne-Kolíňáky (historické centrum královského města, židovská čtvrť „Jeruzalém na Labi“ se synangogou, příklady moderní architektury (J. Fragner, J. Reiwald ad.)

Sraz: ne 1. 10., 13.00, Karlovo náměstí, u kašny uprostřed

Kolin

Kolín – Přemýšlení nad kostelem

Kostel Všech svatých u kolínského nádraží ve své historii mnohokrát chátral. Osudný byl čtvrtý spojenecký nálet na Kolín dne 18. 4. 1945, při němž byl kostel přímo zasažen leteckou bombou. Spolu se studenty FUA TUL budeme během procházky a následné diskuse přemýšlet nad tím, jaký smysl by tento kostel mohl mít v dnešní době.

Sraz: ne 1. 10., 16.00, Pod Hroby 82

Kostel-vsech-svatych-na-poc-20-stol
tl_files/denarchitektury/design3/da_kolecko2.png