CZ EN Facebook

Celkový program

změna programu vyhrazena

1

Liberec – Kristiánov

Kristiánov představuje unikátní a raný příklad zahradního města, které také plnilo funkci reprezentativního zámeckého předpolí. Zároveň v sobě nese výrazné stopy průmyslového vzestupu Liberce během devatenáctého století, stejně jako nevratných demoličních zásahů století dvacátého. Procházku pořádá tým projektu Liberec : Reichenberg.

Sraz: so 30. 9., 14.00, v parku na náměstí Českých bratří

IMG 2378.JPG
tl_files/denarchitektury/design3/da_kolecko2.png