CZ EN Facebook

Celkový program

změna programu vyhrazena

9

Olomouc – Artéka jako badatelský fenomén

Výstava ročníkových prací studentů Ateliéru Ústavu experimentální tvorby Fakulty architektury VUT v Brně, kteří se zabývali možnostmi a limity vzniku Artéky pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Sdílené pracoviště historiků umění, restaurátorů, optiků, fyziků a chemiků je v České republice zatím velkou novinkou, jak po architektonické, tak po provozní stránce. Práce měly za úkol prověřit umístění v prolukách historického centra nebo jeho okolí a najít optimum mezi lokalitami, z nichž každá má jiné prostorové a kapacitní možnosti a jiné architektonické souvislosti v kontextu města.

Sraz: pá 29. 9., 18.00, vernisáž, pá 6. 10., 17.00, veřejná debata a kolokvium, Galerie XY, Dolní náměstí 42

Perspectives
IMG 0561

Olomouc – Kudy chodím, vidím...

Procházka s historičkou a malířkou Barborou Přehnilovou po vybraných objektech města Olomouce s názvem „Kudy chodím, vidím…“ nastiňuje dva různé pohledy vnímání a záznamu architektury, a sice z pohledu stavebního historika i malíře. Za pomoci malířsky zpracovaných objektů a ilustračně zpracovaného názvosloví architektonických prvků, kterými se každý z vybraných objektů vyznačuje, chceme ukázat pár možností, jak můžeme vnímat naše každodenní rutinní prostředí, jak se můžeme naučit naše prostředí číst, pojmenovávat a zaznamenávat.

Sraz: so 30. 9., 10.00, Dvořákova 13

B m
P5151264 m

Olomouc – centrum kinantropologického centra (Hurá dovnitř!)

Areál kinantropologického centra BALUO Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci je vědeckotechnickým parkem se zaměřením na výzkum, technologie, inovační podnikání a odborné vzdělávání v oblasti pohybové aktivity, prevence civilizačních nemocí a podpory zdravého životního stylu. Součástí areálu je plavecký bazén, sportovní hala, diagnostické STK, lyžařský trenažér a fitness. O pozadí vzniku projektu a celkové architektonické vizi s autorem architektem Miroslavem Pospíšilem.

Sraz: so 30. 9., 12.00, třída Míru 117

Olomouc 2017  BALUO (1) m
Olomouc 2017  BALUO (3) m

Olomouc – Rudolf nosil plnovous

Po stopách Rudolfa Eitelbergera: kudy chodil a čím se proslavil jeden z olomouckých velikánů? Od rodného domu zakladatele oboru dějin umění až do prostor, kde jeho nástupci tutéž vědeckou disciplínu pilují dnes. Na katedru dějin umění vás dovedou její absolventi Martina Mertová, Robert Šrek, Markéta Doláková, Pavel Waisser a Markéta Hamzová. Zastavíme se u pamětní desky Rudolfa Eitelbergera, prohlédneme si unikátní vitráže v kostele sv. Mořice, pronikneme do hradební věže s židovskou brankou a nejen to.

Sraz: so 30. 9., 15.00, Václavské náměstí

REvousac.DA olomouc k akci c. 1
Rudolf nosil plnovous. 2.obr.

Olomouc – Novinky olomouckých toků

Co se u olomouckých toků chystá a nechystá? Povíme si o vodáckém areálu na Mlýnském potoku aneb Jak může vypadat ostrov Šantovka, probereme protipovodňová opatření na Envelopě, nábřežní úsek Moravy si prohlédneme naposledy tak, jak ho známe, dozvíme se, co čeká řeku a Hradisko - moravský Escorial. Probudíme ve vás vizi Olomouce jako města říčních parků. Procházku kolem řek povede již tradičně krajinný ekolog Michal Krejčí.

Sraz: ne 1. 10., 10.00, Polská 1201/1 – na vyhlídkové terase před Galerií Šantovka

DA Novinky olomouckych toku
Novinky ol. toku. 2. obr.

Olomouc – Cena Rudolfa Eitelbergera po páté!

Zveme vás na vernisáž a slavnostní předání letos již jubilejní ceny za kvalitní počin v oblasti architektury, urbanismu a památkové péče v Olomouckém kraji za uplynulé dva roky. V letošní komisi zasedli architektky Jana Křenková, Jitka Ressová, historička Kateřina Bečková, historici architektury Martin Horáček, František Chupík a Rostislav Švácha ve funkci předsedy poroty,  radní Aleš Jakubec a architekti Pavel Nasadil a David Mareš. Koho z nominovaných letos jury vybrala jako finálního vítěze? To nejlepší v architektuře v hledáčku spolku Za krásnou Olomouc uvidíte také v retrospektivní výstavě!

Sraz: ne 1. 10., 17.00, Muzeum umění Olomouc – Divadlo hudby, Denisova 47

DA 2017. foto k akci c. 2
Cena Rudolfa popate. 2. obr.

Olomouc – Rudolf slaví 200 let

Třešnička na dortu eitelbergerovských oslav: z iniciativy spolku Za krásnou Olomouc a Vlastivědné společnosti muzejní a s podporou Statutárního Města Olomouce bude na rodném domě obnovena pamětní deska Rudolfa Eitelbergera. Slavnostní odhalení proběhne na pozadí mezinárodní vědecké konference věnované osobě tohoto slavného rodáka. Pořádá Katedra dějin umění Univerzity Palackého.

Sraz: po 2. 10., 13.00, třída 1. máje 3 (Dům armády)

Deska eitelbergerova chybi.b
Rudolf slavi 200. 2. obr.

Olomouc – Současné Polsko hledá svou architektonickou tvář

Jak se dnes staví v Polsku? Příklad revitalizace průmyslového města a jeho proměny v kulturní centrum příjemné pro život. Novostavby jako výzva i past dnešních polských měst. Přednáška Filipa Springera, předního polského novináře a fotografa, autora knižních reportáží zaměřených na poválečnou a současnou architekturu.

Sraz: út 3. 10., 18.00, Muzeum umění Olomouc – Divadlo hudby, Denisova 47

F.Springer Foto J.Jonek m
Soucasne Polsko hleda... 2. obr.

Olomouc – Budoucnost náměstí Republiky

Statutární město Olomouc pořádá veřejnou diskusi nad variantami konceptu studie pro území v městské památkové rezervaci Olomouc: náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská – Akademická – Wurmova – Biskupské náměstí. Varianty představí zpracovatelský tým pod vedením architekta Davida Mareše, diskusí provádí facilitátor Martin Nawrath. Přijďte a zapojte se do hledání konceptu pro třetí nejdůležitější náměstí v centru Olomouce a na něj navazující části města. Více informací na stránkách města.

Sraz: st 4. 10., 17.00, náměstí Republiky 5, Vlastivědné muzeum, sál Václava III.

NamRepubliky vyrez
tl_files/denarchitektury/design3/da_kolecko2.png