CZ EN Facebook

Celkový program

změna programu vyhrazena

2

Roudnice nad Labem - Areál vodních děl

Areál vodních děl v Roudnici nad Labem sestává z malé vodní elektrárny, slalomové dráhy a rybího přechodu uvedených do provozu v průběhu roku 2013. Malá vodní elektrárna s instalovaným výkonem 4 500 kW patří mezi největší svého druhu v České republice. Nová umělá slalomová dráha s přestavitelnými překážkami má parametry špičkových evropských tratí. V celém areálu platí zvýšené riziko úrazu, je třeba se pohybovat s maximální obezřetností a respektovat pokyny obsluhy.

Sraz: so 30. 9., 10:00-13:00, Vodní elektrárna, Vědomice 240


MVERnL1
MVERnL2

Roudnice nad Labem - město nad řekou

Zámecký areál v průběhu staletí. V rámci programu oslav 850. výročí první zmínky o Roudnici proběhne architektonická vycházka s architektem Petrem Janošem ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Říp.

Návštěva zámeckého areálu - historického a urbanistického jádra města na ostrohu nad řekou. Prohlídka nejstarší a nejcennější roudnické památky - torza románského biskupského hradu z 12. století, objekt galerie a přilehlého dvora, Kapucínský klášter, nově zpřístupněné sály sladoven barokního pivovaru. Prezentace vizí možné náplně těchto památek a jejich potenciálu pro budoucí kulturní využití.

Sraz: ne 1. 10., 14:00, před Galerií moderního umění, Očkova 5

1706-2pohledyC
tl_files/denarchitektury/design3/da_kolecko2.png