CZ EN Facebook

Fotografická soutěž Dne Architektury v duchu našeho letošního hesla: VODA, LIDÉ, MĚSTA.

Vyfoťte svou oblíbenou nebo zajímavou budovu či stavbu přes vodu, stejně jako jsme to udělali my, při tvorbě letošního vizuálu, a pošlete nám ji FB zprávou. My všechny fotografie zveřejníme na našem facebooku. Návod, jak na to, najdete v našem videu. Fotit ale nemusíte pouze skrz lahev, ale třeba také přes sklenku vody, bublifuk, v dešti … fantazii se meze nekladou. 

Vítěz, jehož fotografie dostane nejvíce lajků  získá 2 lístky na vltavskou Plavbu parníkem za architekturou (http://bit.ly/2woFyAo) a navíc i 2 zpáteční jízdenky v Business class LEO Express, aby se v pohodlí dostal do Prahy či jinam v rámci Dne Architektury.  Ale odměňovat nebudeme pouze jednoho, prvních 100 z vás, kteří nám pošlou fotografii, dostane voucher na 50% slevu na zpáteční jízdenky po celé ČR (platnost 29.9. – 1.10.2017).

Fotografie je možné zasílat do 20.9. Hlasování pak bude ukončeno 22. 9. ve 12 hodin.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR:
 o. s. Kruh, Londýnská 54, 120 00 Praha 2

2. DOBA TRVÁNÍ:
 doba trvání od 4.9. do 22.9.2017  do 12 hod. – „Fotografie a hlasy přijaté po termínu ukončení budou anulovány a nebudou do soutěže zařazeny.“

3. PODMÍNKY ÚČASTI:
 Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle níže stanoveným způsobem fotografii na dané téma. Účastníkpřihlásí své dílo do soutěže odesláním fotografie na emailovou adresu:  spolu s uvedením celého jména a kontaktních údajů (emailová adresa, tel. číslo). Kontaktní údaje budou využity výhradně pro potřeby kontaktování výherců a případné zaslání výhry. 

4. KAŽDÝ ÚČASTNÍK MŮŽE ODEVZDAT POUZE JEDNU FOTOGRAFII.    Fotografie v elektronické podobě by měly být nejlépe ve formátu jpg nebo gif, ve velikosti 300 kb až 2 mb
Identifikačními znaky účastníka budou: jméno a příjmení, emailová adresa. Zaslat je nutné ve zprávě prostřednictvím Facebooku. 

5. HLASOVÁNÍ:
 Všechny přijaté fotografie splňující podmínky soutěže budou organizátorem soutěže v elektronické podobě nahrány do alba „FOTOSOUTĚŽ DNE ARCHITEKTURY“ na FB, kde bude možné jednotlivým soutěžícím udělovat hlasy.Vítězi se stane soutěžící, jehožfotografiezíská nejvíc hlasů. V případě stejného počtu hlasů u více příspěvků si organizátor vyhrazuje právo vybrat vítěze dle svého uvážení. 

6. AUTORSKÁ PRÁVA:
 Účastník odevzdáním díla do soutěže potvrzuje, že obrázek je dílem soutěžícího a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu.
Zasláním díla soutěžícíprohlašuje a zaručuje, že předložený obrázek neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na jeho zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.
Účastník soutěže poskytuje odevzdáním do soutěže pořadateli soutěže nevýhradní neomezenou licenci. Dává tak provozovateli právo využívat dílo všemi zákonem dovolenými způsoby užití podle vlastního uvážení bez dalšího souhlasu účastníka. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící. 

5. VÝHRY:
 2x vstupenka na Plavbu parníkem za architekturou, 2 x zpáteční jízdenky v Business class LEO Express. 

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:
 Pro oznámení výher budou použity kontakty uvedené účastníky v emailu. Výhry budou předánydle domluvy nejpozději do 10 dnů od kontaktování výherce. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

7. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
•  Organizátor je oprávněn bez jakéhokoli upozornění vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle jeho vlastního posouzení nedodržují stanovená pravidla, zaregistrovali se do soutěže vícekrát nebo využívají falešné facebook profily.
•  Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
•  Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.
•  Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.
•  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.
•   Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

 

tl_files/denarchitektury/design3/kruh.png