PRAGUE–BŘEVNOV 7. WORK – OBORA HVĚZDA

Discovering the forest park Obora Hvězda with Daniel Čapek and Michal Volf from the society Spolek Pro Břevnov.

Meeting point and time: Sun 6. 10., 4:00 p.m., Libocká 6, forest park gate by the restaurant U Holečků, P-6