ARCHITEKTI Z KRNOVA

Nejvýznamnějším krnovským rodákem je architekt Leopold Bauer, který zde v první třetině 20. století zanechal několik architektonicky hodnotných staveb. Dnes bohužel Krnovu chybí kvalitní současná architektura. Má však řadu rodáků – architektů aktivně působících ve svém oboru. Procházku městem s postřehy z historie, názory na současný a budoucí vývoj povedou architekti Robert Damec, Adam Halíř, Tomáš Machovský, Petr Ondruška a Ondřej Volný.

SRAZ: 2. 10., 14:00, Hobzíkova ulice, památník Leopolda Bauera
www.robust.cz, www.projektil.cz, www.pelcak.cz, www.ondruska.cz

Fotoreport