Banská Bystrica – Bola raz architektúra

Dielňa pre deti s historičkou umenia Andreou Pleidel a architektkou Janou Štofan Stykovou o využití odpadových materiálov a ich význame pre svet okolo nás. Workshop hravou formou vychováva deti k architektonickému povedomiu. Sme presvedčení, že je dôležité vzdelávať deti a mladých ľudí, ako sa pozerať na architektúru, aby sa stala prirodzenou súčasťou nášho každodenného života.

Chceme deti a mladých ľudí naučiť vnímať harmóniu či disharmóniu priestoru v nás i okolo nás, a tiež nenútenou formou ukázať, ako na architektúru nazerať a ako sa v nej vyznať. Naučiť sa rozpoznávať všetky jej vrstvy od najpodrobnejších foriem dôverne známych priestorov – interiérov, až po najobsiahlejšie architektonické formy – urbanizmus.

Workshop má environmentálne zameranie, deti tvoria hlavne z odpadových materiálov. Ich opätovné použitie v procese spoznávania architektúry a aktívne nadšenie pre architektúru dáva deťom potrebný základ pre ich kritické myslenie v bezprostrednom okolí. Umožní im tak vytvárať kreatívnu spoločnosť, ktorá chápe, že architektúra miest a obcí nie je náhodným, ale zámerným výsledkom.

Zraz: pi 1. 10., 10.00 h, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Další akce v místě Banská Bystrica

Banská Bystrica – Nový život na sídlisku

Premena charakteru mestskej zóny v širšom centre vďaka renovácii roky chátrajúcej administratívnej budovy v spolupráci s ateliérom Paulíny Hovorka Architekti....

  • Hurá dovnitř!
  • Slovensko

Banská Bystrica – Výtvarné diela z obdobia 1945 – 2021

Výtvarné diela a ich význam vo verejnom priestore s kurátorkou Zuzanou L. Majlingovou a fotografom Jánom Viazaničkom. Výtvarné diela boli...

  • Procházka
  • Slovensko

Banská Bystrica – Revitalizácia mestského parku

Mestský park ako kultúrna pamiatka s architektom Tomášom Sobotom, environmentalistom Ľubošom Vrbickým a Róbertom Raganom, hudobníkom a občanom, ktorému na...

  • Procházka
  • Slovensko

Banská Bystrica – Česká cena za architekturu

Prvá kompletná prezentácia súťažného projektu Českej komory architektov – Česká cena za architekturu na Slovensku. Výstava finalistov a ocenených z...

  • Výstava
  • Slovensko