Banská Bystrica – Bola raz architektúra – zrušeno

Akcia musela byť zrušená z dôvodu preventívných epidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.

Workshop hravou formou vychováva deti k architektonickému povedomiu. Vytvorili sme ho, aby sme vyplnili medzeru na tomto poli, pretože je dôležité vzdelávať deti a mladých ľudí, ako sa pozerať na architektúru, aby sa stala prirodzenou súčasťou ich každodenného života. Naučiť ich vnímať harmóniu či disharmóniu priestoru v nás i okolo nás a tiež nenútenou formou ukázať, ako na architektúru nazerať a ako sa v nej vyznať. Vedieť rozpoznávať všetky jej vrstvy od najpodrobnejších foriem dôverne známych priestorov – interiérov, až po najobsiahlejšie architektonické formy – urbanizmus. Workshop má enviromentálne zameranie, deti tvoria hlavne z odpadových materiálov. Ich opätovné použitie v procese spoznávania architektúry a aktívne nadšenie pre architektúru dáva deťom potrebný základ pre ich kritické myslenie v bezprostrednom okolí. Umožní im tak vytvárať kreatívnu spoločnosť, ktorá chápe, že architektúra miest a obcí nie je náhodným, ale zámerným výsledkom. Workshop je súčasťou väčšieho pilotného projektu „Bola raz architektúra“, ktorý bude prebiehať od pondelka 28. 9. 2020 do piatku 2. 10. 2020. 

Zraz: št 1.10., 10:00, Skuteckého 22

Další akce v místě Banská Bystrica

Banská Bystrica – Záhrada – Centrum nezávislej kultúry – zrušeno

Vzhľadom k nejasným vládnym opatreniam vlády SK bola akcia z preventívnych dôvodov zrušená. Pred 10 rokmi vzniklo v záhrade jedného...

  • Eko
  • Hurá dovnitř!

Banská Bystrica – Výtvarné diela – zrušeno

Vzhľadom k nejasným vládnym opatreniam vlády SK bola akcia z preventívnych dôvodov zrušená. Výtvarné diela boli vďaka podpore projektu Hlava...

  • Procházka

Banská Bystrica – Pamäťová mapa – zrušeno

Vzhľadom k nejasným vládnym opatreniam vlády SK bola akcia z preventívnych dôvodov zrušená. Ako ovplyvňuje prostredie naše zmysly, nálady a...

  • Social
  • Workshop

Banská Bystrica – Nový život v Sídlisku – zrušeno

Vzhľadom k nejasným vládnym opatreniam vlády SK bola akcia z preventívnych dôvodov zrušená. Premena charakteru mestskej zóny v širšom centre...

  • Hurá dovnitř!