BANSKÁ BYSTRICA – EXPOZÍCIA VO VILE DOMINIKA SKUTECKÉHO

Počas komentovanej prehliadky stálej expozície vo Vile Dominika Skuteckého kurátorka Zuzana Majlingová priblíži autentické prostredie umelcovej tvorby i rodinného života. Zámerom nedávno sprístupnenej expozície bolo využiť potenciál umelcovej vily v meste pod Urpínom ako autentického prostredia jeho tvorby a rodinného života. Renovácia neorenesančného objektu vstúpi na jeseň do ďalšej etapy, kedy prebehne úprava infraštruktúry prvého kontaktu a bezbariérové sprístupnenie vily, podľa návrhov Ing. arch. Jakuba Kopca. Komentovanou prehliadkou záujemcov prevedie kurátorka Stredoslovenskej galérie Zuzana Majlingová a prizvaní hostia, ktorí sa na projekte podieľali.

Partneri akcie: Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

st 05.10. | 16:00 | Horná 55, Banská BystricaDalší akce v místě Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA – VÝZNAM A HODNOTY MEDENÉHO HÁMRA

O hodnotách sídla metalurgického podniku na spracovanie medi a vízie tohto areálu predstavia členovia občianskeho združenia ZA! Medený hámor spoločne...

  • Komentovaná prohlídka
  • Slovensko

BANSKÁ BYSTRICA – TRADIČNÉ STAVEBNÉ PRINCÍPY

Architekt a bádateľ Igor Krpelán predstaví tradičné formy a stavebné princípy spoločne s vlastnými realizáciami revitalizácií a rekonštrukcií pôvodných objektov...

  • Přednáška
  • Slovensko

BANSKÁ BYSTRICA – OD CELKU K DETAILU, OD VÍZIE PO REALIZÁCIU

O transformácii objektu paláca na prevádzku kaviarne a rehabilitácii pôvodnej geometrie priestoru s autormi z ateliéru GRAU Architekti. Palác ako...

  • Přednáška
  • Slovensko

BANSKÁ BYSTRICA – KÚT 12

Po zrekonštruovanom historickom meštianskom dome na Námestí SNP s architektom návrhu a realizácie Martinom Paulínym. S architektom účastníci preskúmajú rozsah...

  • Přednáška
  • Slovensko