BANSKÁ BYSTRICA – OD CELKU K DETAILU, OD VÍZIE PO REALIZÁCIU

O transformácii objektu paláca na prevádzku kaviarne a rehabilitácii pôvodnej geometrie priestoru s autormi z ateliéru GRAU Architekti. Palác ako stavebný objekt s významnou spoločenskou hodnotou v rámci mesta dlhodobo reprezentoval veľkorysosť a vysokú architektonickú kvalitu, ktorá sa prenášala aj do obchodných partnerov objektov. Neskôr vplyvom spoločenských či ekonomických vplyvov sa začali veľkorysé priestory fragmentovať na viacero samostatných celkov či zásadne stavebne modifikovať vkladaním medzipodlaží či podhľadov, čo malo zásadný vplyv na celkový charakter priestorov. Pri projekte rekonštrukcie objektu pre prevádzku kaviarne Výklad sme sa snažili pôvodné priestory rehabilitovať a ukázať ich v pôvodnej geometrii, avšak často s priznaním nánosov času. Výklad je tiež jedným z reprezentantov tohto prístupu.

št 06.10. | 17:00 | Kaviareň VÝKLAD – káva & viac, Národná 6, Banská BystricaDalší akce v místě Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA – VÝZNAM A HODNOTY MEDENÉHO HÁMRA

O hodnotách sídla metalurgického podniku na spracovanie medi a vízie tohto areálu predstavia členovia občianskeho združenia ZA! Medený hámor spoločne...

  • Komentovaná prohlídka
  • Slovensko

BANSKÁ BYSTRICA – TRADIČNÉ STAVEBNÉ PRINCÍPY

Architekt a bádateľ Igor Krpelán predstaví tradičné formy a stavebné princípy spoločne s vlastnými realizáciami revitalizácií a rekonštrukcií pôvodných objektov...

  • Přednáška
  • Slovensko

BANSKÁ BYSTRICA – EXPOZÍCIA VO VILE DOMINIKA SKUTECKÉHO

Počas komentovanej prehliadky stálej expozície vo Vile Dominika Skuteckého kurátorka Zuzana Majlingová priblíži autentické prostredie umelcovej tvorby i rodinného života....

  • Výstava
  • Slovensko

BANSKÁ BYSTRICA – KÚT 12

Po zrekonštruovanom historickom meštianskom dome na Námestí SNP s architektom návrhu a realizácie Martinom Paulínym. S architektom účastníci preskúmajú rozsah...

  • Přednáška
  • Slovensko