BANSKÁ BYSTRICA – VÝZNAM A HODNOTY MEDENÉHO HÁMRA

O hodnotách sídla metalurgického podniku na spracovanie medi a vízie tohto areálu predstavia členovia občianskeho združenia ZA! Medený hámor spoločne s prizvanými odborníkmi. Aký prínos pre mesto a región by mohla priniesť jeho revitalizácia ako celku? Občianske združenie ZA! Medený hámor v spolupráci s vhodne prizvaným odborníkom/odborníčkou pozýva na komentovanú prehliadku, ktorá sa začne pred Štátnou vedeckou knižnicou. Jeden z najväčších rozmachov zažil počas fungovania tzv. Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, no fungoval nepretržite takmer pol tisícročia. Medený hámor bol jednou z najstarších manufaktúr, ktorá predstavovala svojím vybavením priamy vývinový predstupeň priemyselnej výroby kapitalistického typu, čo bolo na tú dobu absolútne inovatívne a priekopnícke. Banskobystrický mediarsky podnik a Medený hámor ako jeho súčasť od svojho vzniku možno pokladať za centralizovanú manufaktúru a jeden z prvých podnikov vo vtedajšej ranonovovekej Európe postavenej na kapitalistických základoch. Technológia zavedená koncom 15. stor. Thurzovsko-fuggerovskou spoločnosťou sa v hutníctve medi udržala až do 19. storočia. V čase najväčšieho rozmachu výroby podnik zamestnával 2000 pracovníkov a vyrobil za celé svoje obdobie okolo 300 000 ton medi a 97 000 ton striebra.

ne 02.10. | 16:00 | Lazovná 9, Banská BystricaFotoreport

Další akce v místě Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA – TRADIČNÉ STAVEBNÉ PRINCÍPY

Architekt a bádateľ Igor Krpelán predstaví tradičné formy a stavebné princípy spoločne s vlastnými realizáciami revitalizácií a rekonštrukcií pôvodných objektov...

  • Přednáška
  • SK

BANSKÁ BYSTRICA – EXPOZÍCIA VO VILE DOMINIKA SKUTECKÉHO

Počas komentovanej prehliadky stálej expozície vo Vile Dominika Skuteckého kurátorka Zuzana Majlingová priblíži autentické prostredie umelcovej tvorby i rodinného života....

  • Výstava
  • SK

BANSKÁ BYSTRICA – OD CELKU K DETAILU, OD VÍZIE PO REALIZÁCIU

O transformácii objektu paláca na prevádzku kaviarne a rehabilitácii pôvodnej geometrie priestoru s autormi z ateliéru GRAU Architekti. Palác ako...

  • Přednáška
  • SK

BANSKÁ BYSTRICA – KÚT 12

Po zrekonštruovanom historickom meštianskom dome na Námestí SNP s architektom návrhu a realizácie Martinom Paulínym. S architektom účastníci preskúmajú rozsah...

  • Přednáška
  • SK