BENEŠOV – MUZEUM PODBLANICKA: STŘEDOVĚKÉ SKLEPY

Celá řada historických měst na našem území má podzemní prostory zahloubené do podložní horminy. Četnost a rozsah prostor je dokladem významu města a jeho hospodářské prosperity. V Benešově se podařilo zachytit 50 sklepů. Přednáška od Muzea Podblanicka se bude týkat sklepů pod čp. 100, 230, 92 a pozůstatky sklepů objevených při přestavbě radnice v letech 1992 – 1995. Pořádá: Muzeum Podblanicka.
Sraz: so 29.9., 16:00, Muzeum Podblanicka, Malé náměstí 74, Benešov 256 01

Další akce v místě Benešov

Benešov – Dědictví minulosti po roce 1989

Architekti a urbanisté se v období po roce 1989 museli v Benešově potýkat s řadou výzev. Celková struktura města i...

  • Přednáška

Benešov – Sídelní kaše, pivo a buřty

Proč nejsou v nových rozvojových lokalitách prostory pro setkávání? A když tam nejsou, proč si je nevytvořit? Sídelní kaše a...

  • Workshop
  • Diskuze

Benešov – Frank Lloyd Wright: The Man Who Built America (Film a architektura)

Frank Lloyd Wright: The Man Who Built America (USA, Ian Michael Jones, 2017, 57 min., anglicky/české tit.) V čem tkví...

  • Projekce