BRATISLAVA – VEČERNÝ KURÁTORSKÝ SPRIEVOD VÝSTAVOU OSLOBODENÝ PRIESTOR / ARCHITEKTÚRA A EMANCIPÁCIA V MIRBACHOVOM PALÁCI

Kurátorka Petra Hlaváčková priblíži výstavu Oslobodený priestor/Architektúra a emancipácia o emancipácii a feministických konceptoch v umení a architektúre. Mirbachov palác GMB bude pri príležitosti sprievodu otvorený do 20:00.

Čo všetko je starostlivosť a ako súvisí s architektúrou? Výstava Oslobodený priestor predstaví intersekcionálne feministické myslenie a prístupy, ktoré skúmajú mocenské mechanizmy architektonického prostredia a ktoré sa zakladajú na spolupráci, solidarite, environmentálnej citlivosti a odhaľovaní systémových nerovností ovplyvňujúcich naše životy. Kam miznú ženy architektky? S akými prekážkami sa vo svojej profesii stretávajú a aké emancipačné stratégie im môžu byť užitočné? Komu patrí verejný priestor a čo je feministická architektúra? Výstava zahŕňa umelecké a umeleckohistorické inštalácie, ktoré otvárajú nastolené otázky a zaoberajú sa tiež nerovnosťami v architektonickom pracovnom prostredí a vzdelávaní, rodovými paradoxmi éry štátneho socializmu alebo sieťovaním žien v architektúre. Umelecké intervencie tematizujú feministické priestorové spôsoby starostlivosti, ktoré vyrastajú zo špecifických kultúrnych a spoločenských kontextov a prinášajú rozmanitosť skúseností, prostredí a politík telesnosti.

Kapacita max. 15 ľudí, lístky na vstup (zadarmo) budú k dispozícii na pokladnici pred začiatkom akcie.

29. 9. 2023 , 18:00 – 19:30, Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác, 2. poschodie, Františkánske námestie 11, Bratislava

Další akce v místě Bratislava

BRATISLAVA – KAMZÍK – KAPACITA NAPLNĚNA

So spoluautorom architektúry a hlavným inžinierom projektu veže Kamzík, Stanislavom Májekom, o ikonickej stavbe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou panorámy hlavného...

 • Komentovka
 • Hurá dovnitř!
 • SK
 • Nutná rezervace

BRATISLAVA – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

O komplexnom reštarte areálu Slovenskej národnej galérie prostredníctvom rozsiahlej rekonštrukcie s odbornými sprievodcami galérie. Odborní sprievodcovia galérie návštevníkov zavedú do...

 • Komentovka
 • Hurá dovnitř!
 • SK
 • Nutná rezervace

BRATISLAVA – STARÉ S NOVÝM

S historičkou Juliou Itin o štvrti, v ktorej sa plánuje, stavia, obnovuje, rekonštruuje, búra: Kmeťovo námestie, Stein, Konská železnica, Ludwigov...

 • Procházka
 • SK

BRATISLAVA – NÁMESTIE SLOBODY

S architektmi a autormi rekonštrukcie námestia z ateliéru 2021 architekti, Petrom Lényim a Ondrejom Markom, o jeho novej podobe. Nahliadnutia...

 • Komentovka
 • SK
 • Nutná rezervace

BRATISLAVA – NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA – KAPACITA NAPLNĚNA

Priestormi budovy spoločne s architektom Martinom Kusým, ktorý priblíži koncept a architektonické riešenia jej jednotlivých častí. Foyer, átrium, vejárové výťahy,...

 • Komentovka
 • SK
 • Nutná rezervace

BRATISLAVA – ŤAŽŠIE VYSLOVIŤ, ĽAHŠIE ZNÁZORNIŤ, ĽAHKO VYMODELOVAŤ

Počas workshopu pre deti vo veku od 5 do 10 rokov s lektorkou Staromestskej knižnice Terkou Kyselovou sa malí účastníci...

 • Workshop
 • Pro děti
 • SK
 • Nutná rezervace

BRATISLAVA – PYRAMÍDA RTVS – KAPACITA NAPLNĚNA

S redaktorom RTVS Ľubošom Kasalom o ikonickej stavbe „obrátenej pyramídy“ Slovenského rozhlasu. Miestnosti v budove Slovenského rozhlasu by mohli slúžiť...

 • Komentovka
 • Hurá dovnitř!
 • SK
 • Nutná rezervace

BRATISLAVA – PALÁC KOTVA – KAPACITA NAPLNĚNA

Prehliadka citlivo zrekonštruovanej obytnej budovy Palác Kotva s OZ AMRES. Odhodlanie a záujem obyvateľov budovy v kombinácii so zanietením zainteresovaných osôb...

 • Komentovka
 • Hurá dovnitř!
 • SK
 • Nutná rezervace

Plavecký Štvrtok – O rekonštrukcii rekonštruovaného domu

S architektmi Richardom Kilom a Matejom Hončom o rekonštrukcii rekonštruovaného domu, kde je kontext domu rovnako dôležitý ako architektúra samotná....

 • Komentovka
 • Nutná rezervace