BRNO – INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURA – AUTOMATICKÉ MLÝNY

O konverzi Automatických mlýnů v Pardubicích a novém sídle Gočárovy galerie promluví architekt Petr Všetečka. Cyklus přednášek bude na podzim probíhat každou středu ve spolupráci Brno 2028 a Fakulta Architektury VUT.

st 4. 10. | 18:00 | Bochnerův palác, Vlněna 5, 602 00 Brno-střed

Další akce v místě Brno

BRNO – VODOJEMY NA ŽLUTÉM KOPCI – KAPACITA NAPLNĚNA

Unikátní industriální prostory vodojemů na Žlutém kopci představí průvodci TIC Brno. V blízkosti samotného centra Brna se na Žlutém kopci...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – EXPERIMENT?

Moderovaná debata s hosty Ústavu experimentální tvorby FA VUT při příležitosti výstavy Široký perimetr architektury. pá 29. 9. | 16:30...

 • Diskuze
 • Výstava

BRNO – IVAR OTRUBA: KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT

Dílo profesora krajinářské architektury, který by letos oslavil 90 let, představí jeho žačka krajinářská architektka Markéta Veličková. Ivar Otruba byl...

 • Přednáška
 • Nutná rezervace

BRNO – RONDO A JEHO OKOLÍ

O sportovní hale Rondo a historii bytové výstavby kolem právě revitalizovaného nábřeží řeky Svratky s historičkou umění Šárkou Bahounkovou. O...

 • Procházka

BRNO – BIOM

O vizi světa fungujícího za pomoci vyspělé technologie s autorským týmem Romana Bolcka. V rámci této vize dochází k přeměně...

 • Přednáška

BRNO – MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Po parku s autory projektu z Consequence forma architects, kteří představí témata celého procesu vzniku parku od jeho historie a...

 • Procházka

BRNO – BRNĚNSKÝ RUDOARMĚJEC

Co se skrývá pod Rudoarmějcem? O okolnostech vzniku sousoší na Moravském náměstí promluví Jana Poláková z Etnografického ústavu Moravského zemského...

 • Hurá dovnitř!

BRNO – SÍDLIŠTĚ LESNÁ: PROPRACOVANÁ KONSTRUKCE MĚSTA V ZELENI

Urbanistický celek unikátního panelového sídliště šedesát let po jeho vzniku s editorem knihy o Lesné Martinem Malečkem. V roce 1963...

 • Procházka

BRNO – SOCHAŘKY A ARCHITEKTKY

Po významných dílech sochařek a architektek s lektorkou Domu umění Romanou Horákovou. Realizace sochařek Sylvy Lacinové a Tamary Divíškové a...

 • Procházka

BRNO – FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO BOHUNICE – KAPACITA NAPLNĚNA

Areálem FN Brno Bohunice s architektkou a odbornou asistentkou FA VUT Kristinou Richter Adamson. S výstavbou nemocnice se na místě...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – SÍDLIŠTĚ JULIÁNOV – UMĚNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Sídlištěm Juliánov se zaměřením na krajinářskou koncepci a výtvarné realizace s historičkou umění Martinou Mrázovou a krajinářskou architektkou Annou Magni....

 • Procházka

BRNO – ROZEHRANÉ BOXY ATELIERŮ

Nově vznikajícími výtvarnými ateliéry v areálu Pedagogické fakulty MUNI s jejich autorem Michalem Palaščákem (FA VUT). Rozehrané boxy ateliérů abstrahované...

 • Komentovka

BRNO – NOHAMA MNOHÝMA BRNAMA

Po příkladech brněnského (ne)urbanismu od středověku po dnešek již tradičně s architekty Romanem Čerbákem a Martinem Klenovským. Co dělá město...

 • Procházka

TIŠNOV – TIŠNOVSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL

Po tišnovské architektuře a urbanismu s historiky umění Markétou Žáčkovou a Michalem Konečným. Na začátku 20. století se Tišnov, do...

 • Procházka

BRNO – DO NITRA SOCHY

Výtvarný workshop pro každého (děti vítány) s architektkou a autorkou Lidského mraveniště, neškoly architektury pro veřejnost, Janou Kaštánkovou. Mají sochy...

 • Workshop
 • Pro děti
 • Nutná rezervace

BRNO – KDE TY CYKLOSTEZKY JSOU?

Exkurze na kolech po cykloopatřeních a procesech magistrátu se zástupcem spolku Brno na kole Michalem Šindelářem (konzultant, bicyclemind.cz), který vás...

 • Cyklo

BRNO – NEMOCNICE U SV. ANNY

Areálem Fakultní nemocnice u sv. Anny provede lékař a zakládající člen týmu Open House Brno Martin Pešl ze spolku Kultura...

 • Procházka

BRNO – MĚSTSKOU KRAJINOU ZEVNITŘ

Experimentálně laděná procházka se zaměřením na význam a roli zelené infrastruktury v současném městě s krajinářskou architektkou Barbarou Ševčíkovou. Představíme...

 • Procházka
 • Workshop
 • Nutná rezervace

BRNO – TJ TESLA

Sportovním areálem TJ Tesla na Lesné a její unikátní prověšené lanové střešní konstrukce s historičkou umění Šárkou Bahounkovou. Za konstrukčně...

 • Komentovka

OSTOPOVICE – ARCHITEKTURA JAKO VĚC VEŘEJNÁ

S publicistou Petrem Šmídkem a starostou Janem Symonem po kvalitních příkladech současné architektury v Ostopovicích. Obec Ostopovice ležící jižně od...

 • Procházka
 • Komentovka
 • Diskuze

BRNO – POJĎ SI HRÁT NA ARCHITEKTA!

Spolek artschool.cz ve spolupráci s Fakultou architektury VUT připravil workshop pro děti ve věku 6–12 let. Formou her, tvoření a...

 • Workshop
 • Pro děti
 • Nutná rezervace

BRNO – SANTINI A MIES

Profesor Jiří Kroupa promluví v technické podlaží vily Tugendhat o tom, co mají Jan Blažej Santini-Aichl a Ludwig Mies van...

 • Santini
 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – PALÁC ŠLECHTIČEN V PROMĚNÁCH ČASU – KAPACITA NAPLNĚNA

Přestavby a rekonstrukce brněnského Paláce šlechtičen očima etnoložek Moravského zemského muzea. Hana Dvořáková a Jana Poláková z Etnografického ústavu Moravského...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – SPECIFICKÉ KONSTRUKCE VÝSTAVNÍCH PAVILONŮ

S architektkou brněnského výstaviště Lenkou Štěpánkovou po příkladech výstavních pavilonů se zaměřením na unikátní konstrukční řešení vybraných objektů. Architektka výstaviště...

 • Procházka

BRNO – ANALÝZA BYDLENÍ

Analýza bydlení je intermediální formát o fungování veřejného prostoru a aktivismu na pomezí mluveného slova, experimentální hudby a videa. Možnosti...

 • Diskuze
 • Divadlo
 • Výstava
 • Nutná rezervace

BRNO – ADOLF LOOS A JEHO PRÁCE PRO VIKTORA BAUERA V BRNĚ A OKOLÍ

Historička umění Jana Kořínková představí brněnské dílo Adolfa Loose, zejména jeho činnost pro výjimečného objednatele, Viktora rytíře von Bauer-Rohrfelden (1876–1939),...

 • Komentovka
 • Přednáška

BRNO – KRAJINOU MĚSTA DO TYRŠOVA SADU

Z historického centra na místo bývalého městského hřbitova s krajinářským architektem Tomášem Popelínským a kanceláří městského architekta. Centrum Brna nabízí...

 • Procházka
 • Komentovka
 • Výstava
 • Nutná rezervace

BRNO – CHRÁMY PENĚZ

Postmoderní architektura bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století s historičkou architektury Janou Pavlovou. Jak se v porevolučních...

 • Procházka
 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – KRÁLOVO POLE 1905‒1925

S historičkou umění Pavlou Cenkovou po stavebním vývoji Králova Pole na přelomu 19. a 20. století, kdy se jeho těžištěm...

 • Procházka

BRNO – PAVILON A

Hlavní architektka brněnského výstaviště Lenka Štěpánková promluví v rámci doprovodného programu k výstavě ve vile Tugendhat o stavebním vývoji a...

 • Přednáška
 • Výstava

BRNO – BAREVNÉ DOPOLEDNE: POD MRAKEM

Výtvarný program Moravské galerie inspirovaný Mrakem architekta Marka Štěpána pro děti 2–6 let s doprovodem rodičů. Už jste viděli Mrak,...

 • Workshop
 • Pro děti
 • Nutná rezervace

BRNO – UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

Budovou Uměleckoprůmyslového muzea s kurátorem Rostislavem Koryčánkem u příležitosti 150 let od založení Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Omezená kapacita. Nutná...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – STAVBY OTTO EISLERA V CENTRU BRNA

Po realizacích Otto Eislera, jednoho z nejvýraznějších meziválečných brněnských židovských architektů, k příležitosti 130. výročí jeho narození s historičkou architektury...

 • Procházka

BRNO – KONSTRUKCE V CENTRU

Příklady vývoje konstrukčních metod v architektuře z hlediska použitých materiálů s historikem architektury Michalem Kolářem. ne 1. 10. | 9:30...

 • Procházka

BRNO – PROMĚNY KOLIŠTĚ

Historička architektury Karolína Králíková představí několik důležitých staveb Koliště a jeho blízkého okolí se zaměřením na osobnost architekta Vladimíra Fischera...

 • Procházka

BRNO – BYDLET VE VLASTNÍM – EDICE 2

Městskou částí Brno-Komín se zaměřením na individuální rodinnou výstavbu s historikem architektury Filipem Kyrcem. Městská část Brno-Komín umožňuje porovnat individuální...

 • Procházka

BRNO – IVAR OTRUBA: BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM MENDELOVY UNIVERZITY

Po jedné z architektonicky nejvýznamnějších zahrad 20. století ve střední Evropě s krajinářskými architekty Tomášem Jiránkem a Tomášem Popelínským. Dnešní...

 • Procházka

BRNO – POJĎ SI HRÁT NA ARCHITEKTA!

Spolek artschool.cz ve spolupráci s Fakultou architektury VUT připravil workshop pro děti ve věku 6–12 let.  Formou her, tvoření a...

 • Workshop
 • Pro děti
 • Nutná rezervace

BRNO – SANTINI A MIES

Koncept prostoru tzv. Open Space, ale i záhyby přemýšlení v Heideggeriánské fenomenologii a její interpretace, na prohlídce vily Tugendhat s...

 • Santini
 • Komentovka
 • Nutná rezervace

OSTOPOVICE – NOVÁ OBECNÍ KNIHOVNA

Slavnostní otevření obecní knihovny za účasti  autorů Transat (budova) a Partero (zahrada). Součástí programu bude prohlídka objektu, panelová diskuze, zahájení...

 • Komentovka
 • Diskuze
 • Koncert

BRNO – FILM A ARCHITEKTURA

Program: 29.9. | 18:00 | Big Ears Listen with Feet | Brno – Kino Art, malý sál 29. 9. | 20:00 |...