BRNO – SÍDLIŠTĚ JULIÁNOV – UMĚNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Sídlištěm Juliánov se zaměřením na krajinářskou koncepci a výtvarné realizace s historičkou umění Martinou Mrázovou a krajinářskou architektkou Annou Magni.

Socialistická panelová sídliště, podobně jako obytné soubory v západní části Evropy, vycházela z modernistického konceptu bydlení v kontaktu s přírodou. Představa domů volně rozložených v zeleni byla určující i pro architekta Pavla Krchňáka, podle jehož návrhu vzniklo v letech 1960–1967 sídliště Juliánov, první panelové sídliště v Brně. Jeho urbanistickou podobu výrazně ovlivnila specifická topografie daného území, jež se nachází na hraně bývalého písečného lomu s panoramatickými výhledy do krajiny. Tato situace se stala východiskem terénních úprav, které zde navrhl krajinářský architekt Ivar Otruba, jedna z nejrespektovanějších osobností svého oboru. Zástavba je koncipována podél páteřní komunikace s vyhlídkovými terasami a vrcholí v oblasti náměstí s okrskovým centrem a brouzdalištěm. Ojedinělost krajinářského konceptu spočívá nejen ve vztahu k danému místu, ale také ve vizuálním propojení se vzdálenou krajinou jižní Moravy.

Volná prostranství mezi obytnými bloky pomáhala utvářet také umělecká díla od renomovaných brněnských výtvarníků. Železobetonové plastiky organických tvarů od Zdeňka Macháčka, které měly sloužit jako dětské prolézačky, jsou jedním z nejucelenějších souborů tohoto typu na našem území. Během procházky se zaměříme na formy veřejného prostoru, na podoby vegetace a na způsoby zapojení výtvarného umění do výstavby sídlištních celků. Všimneme si také problémových aspektů hromadné bytové výstavby i rozporuplných výsledků pozdějších snah transformovat socialistický odkaz.

so 30. 9. | 10:00 | Tramvajová zastávka Krásného, 636 00 Brno-Židenice

Další akce v místě Brno

BRNO – VODOJEMY NA ŽLUTÉM KOPCI – KAPACITA NAPLNĚNA

Unikátní industriální prostory vodojemů na Žlutém kopci představí průvodci TIC Brno. V blízkosti samotného centra Brna se na Žlutém kopci...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – EXPERIMENT?

Moderovaná debata s hosty Ústavu experimentální tvorby FA VUT při příležitosti výstavy Široký perimetr architektury. pá 29. 9. | 16:30...

 • Diskuze
 • Výstava

BRNO – IVAR OTRUBA: KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT

Dílo profesora krajinářské architektury, který by letos oslavil 90 let, představí jeho žačka krajinářská architektka Markéta Veličková. Ivar Otruba byl...

 • Přednáška
 • Nutná rezervace

BRNO – RONDO A JEHO OKOLÍ

O sportovní hale Rondo a historii bytové výstavby kolem právě revitalizovaného nábřeží řeky Svratky s historičkou umění Šárkou Bahounkovou. O...

 • Procházka

BRNO – BIOM

O vizi světa fungujícího za pomoci vyspělé technologie s autorským týmem Romana Bolcka. V rámci této vize dochází k přeměně...

 • Přednáška

BRNO – MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Po parku s autory projektu z Consequence forma architects, kteří představí témata celého procesu vzniku parku od jeho historie a...

 • Procházka

BRNO – BRNĚNSKÝ RUDOARMĚJEC

Co se skrývá pod Rudoarmějcem? O okolnostech vzniku sousoší na Moravském náměstí promluví Jana Poláková z Etnografického ústavu Moravského zemského...

 • Hurá dovnitř!

BRNO – SÍDLIŠTĚ LESNÁ: PROPRACOVANÁ KONSTRUKCE MĚSTA V ZELENI

Urbanistický celek unikátního panelového sídliště šedesát let po jeho vzniku s editorem knihy o Lesné Martinem Malečkem. V roce 1963...

 • Procházka

BRNO – SOCHAŘKY A ARCHITEKTKY

Po významných dílech sochařek a architektek s lektorkou Domu umění Romanou Horákovou. Realizace sochařek Sylvy Lacinové a Tamary Divíškové a...

 • Procházka

BRNO – FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO BOHUNICE – KAPACITA NAPLNĚNA

Areálem FN Brno Bohunice s architektkou a odbornou asistentkou FA VUT Kristinou Richter Adamson. S výstavbou nemocnice se na místě...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – ROZEHRANÉ BOXY ATELIERŮ

Nově vznikajícími výtvarnými ateliéry v areálu Pedagogické fakulty MUNI s jejich autorem Michalem Palaščákem (FA VUT). Rozehrané boxy ateliérů abstrahované...

 • Komentovka

BRNO – DO NITRA SOCHY

Výtvarný workshop pro každého (děti vítány) s architektkou a autorkou Lidského mraveniště, neškoly architektury pro veřejnost, Janou Kaštánkovou. Mají sochy...

 • Workshop
 • Pro děti
 • Nutná rezervace

BRNO – NOHAMA MNOHÝMA BRNAMA

Po příkladech brněnského (ne)urbanismu od středověku po dnešek již tradičně s architekty Romanem Čerbákem a Martinem Klenovským. Co dělá město...

 • Procházka

TIŠNOV – TIŠNOVSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL

Po tišnovské architektuře a urbanismu s historiky umění Markétou Žáčkovou a Michalem Konečným. Na začátku 20. století se Tišnov, do...

 • Procházka

BRNO – KDE TY CYKLOSTEZKY JSOU?

Exkurze na kolech po cykloopatřeních a procesech magistrátu se zástupcem spolku Brno na kole Michalem Šindelářem (konzultant, bicyclemind.cz), který vás...

 • Cyklo

BRNO – NEMOCNICE U SV. ANNY

Areálem Fakultní nemocnice u sv. Anny provede lékař a zakládající člen týmu Open House Brno Martin Pešl ze spolku Kultura...

 • Procházka

BRNO – MĚSTSKOU KRAJINOU ZEVNITŘ

Experimentálně laděná procházka se zaměřením na význam a roli zelené infrastruktury v současném městě s krajinářskou architektkou Barbarou Ševčíkovou. Představíme...

 • Procházka
 • Workshop
 • Nutná rezervace

BRNO – TJ TESLA

Sportovním areálem TJ Tesla na Lesné a její unikátní prověšené lanové střešní konstrukce s historičkou umění Šárkou Bahounkovou. Za konstrukčně...

 • Komentovka

OSTOPOVICE – ARCHITEKTURA JAKO VĚC VEŘEJNÁ

S publicistou Petrem Šmídkem a starostou Janem Symonem po kvalitních příkladech současné architektury v Ostopovicích. Obec Ostopovice ležící jižně od...

 • Procházka
 • Komentovka
 • Diskuze

BRNO – POJĎ SI HRÁT NA ARCHITEKTA!

Spolek artschool.cz ve spolupráci s Fakultou architektury VUT připravil workshop pro děti ve věku 6–12 let. Formou her, tvoření a...

 • Workshop
 • Pro děti
 • Nutná rezervace

BRNO – SANTINI A MIES

Profesor Jiří Kroupa promluví v technické podlaží vily Tugendhat o tom, co mají Jan Blažej Santini-Aichl a Ludwig Mies van...

 • Santini
 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – PALÁC ŠLECHTIČEN V PROMĚNÁCH ČASU – KAPACITA NAPLNĚNA

Přestavby a rekonstrukce brněnského Paláce šlechtičen očima etnoložek Moravského zemského muzea. Hana Dvořáková a Jana Poláková z Etnografického ústavu Moravského...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – SPECIFICKÉ KONSTRUKCE VÝSTAVNÍCH PAVILONŮ

S architektkou brněnského výstaviště Lenkou Štěpánkovou po příkladech výstavních pavilonů se zaměřením na unikátní konstrukční řešení vybraných objektů. Architektka výstaviště...

 • Procházka

BRNO – ANALÝZA BYDLENÍ

Analýza bydlení je intermediální formát o fungování veřejného prostoru a aktivismu na pomezí mluveného slova, experimentální hudby a videa. Možnosti...

 • Diskuze
 • Divadlo
 • Výstava
 • Nutná rezervace

BRNO – ADOLF LOOS A JEHO PRÁCE PRO VIKTORA BAUERA V BRNĚ A OKOLÍ

Historička umění Jana Kořínková představí brněnské dílo Adolfa Loose, zejména jeho činnost pro výjimečného objednatele, Viktora rytíře von Bauer-Rohrfelden (1876–1939),...

 • Komentovka
 • Přednáška

BRNO – KRAJINOU MĚSTA DO TYRŠOVA SADU

Z historického centra na místo bývalého městského hřbitova s krajinářským architektem Tomášem Popelínským a kanceláří městského architekta. Centrum Brna nabízí...

 • Procházka
 • Komentovka
 • Výstava
 • Nutná rezervace

BRNO – CHRÁMY PENĚZ

Postmoderní architektura bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století s historičkou architektury Janou Pavlovou. Jak se v porevolučních...

 • Procházka
 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – KRÁLOVO POLE 1905‒1925

S historičkou umění Pavlou Cenkovou po stavebním vývoji Králova Pole na přelomu 19. a 20. století, kdy se jeho těžištěm...

 • Procházka

BRNO – PAVILON A

Hlavní architektka brněnského výstaviště Lenka Štěpánková promluví v rámci doprovodného programu k výstavě ve vile Tugendhat o stavebním vývoji a...

 • Přednáška
 • Výstava

BRNO – INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURA – AUTOMATICKÉ MLÝNY

O konverzi Automatických mlýnů v Pardubicích a novém sídle Gočárovy galerie promluví architekt Petr Všetečka. Cyklus přednášek bude na podzim...

 • Přednáška

BRNO – BAREVNÉ DOPOLEDNE: POD MRAKEM

Výtvarný program Moravské galerie inspirovaný Mrakem architekta Marka Štěpána pro děti 2–6 let s doprovodem rodičů. Už jste viděli Mrak,...

 • Workshop
 • Pro děti
 • Nutná rezervace

BRNO – UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

Budovou Uměleckoprůmyslového muzea s kurátorem Rostislavem Koryčánkem u příležitosti 150 let od založení Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Omezená kapacita. Nutná...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

BRNO – STAVBY OTTO EISLERA V CENTRU BRNA

Po realizacích Otto Eislera, jednoho z nejvýraznějších meziválečných brněnských židovských architektů, k příležitosti 130. výročí jeho narození s historičkou architektury...

 • Procházka

BRNO – KONSTRUKCE V CENTRU

Příklady vývoje konstrukčních metod v architektuře z hlediska použitých materiálů s historikem architektury Michalem Kolářem. ne 1. 10. | 9:30...

 • Procházka

BRNO – PROMĚNY KOLIŠTĚ

Historička architektury Karolína Králíková představí několik důležitých staveb Koliště a jeho blízkého okolí se zaměřením na osobnost architekta Vladimíra Fischera...

 • Procházka

BRNO – BYDLET VE VLASTNÍM – EDICE 2

Městskou částí Brno-Komín se zaměřením na individuální rodinnou výstavbu s historikem architektury Filipem Kyrcem. Městská část Brno-Komín umožňuje porovnat individuální...

 • Procházka

BRNO – IVAR OTRUBA: BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM MENDELOVY UNIVERZITY

Po jedné z architektonicky nejvýznamnějších zahrad 20. století ve střední Evropě s krajinářskými architekty Tomášem Jiránkem a Tomášem Popelínským. Dnešní...

 • Procházka

BRNO – POJĎ SI HRÁT NA ARCHITEKTA!

Spolek artschool.cz ve spolupráci s Fakultou architektury VUT připravil workshop pro děti ve věku 6–12 let.  Formou her, tvoření a...

 • Workshop
 • Pro děti
 • Nutná rezervace

BRNO – SANTINI A MIES

Koncept prostoru tzv. Open Space, ale i záhyby přemýšlení v Heideggeriánské fenomenologii a její interpretace, na prohlídce vily Tugendhat s...

 • Santini
 • Komentovka
 • Nutná rezervace

OSTOPOVICE – NOVÁ OBECNÍ KNIHOVNA

Slavnostní otevření obecní knihovny za účasti  autorů Transat (budova) a Partero (zahrada). Součástí programu bude prohlídka objektu, panelová diskuze, zahájení...

 • Komentovka
 • Diskuze
 • Koncert

BRNO – FILM A ARCHITEKTURA

Program: 29.9. | 18:00 | Big Ears Listen with Feet | Brno – Kino Art, malý sál 29. 9. | 20:00 |...