BRNO – ZAHRADNÍ MĚSTO: SÍDLIŠTĚ LESNÁ

Objevování ceněného panelového sídliště zasazeného do krajinné zeleně tradičně s Martinem Malečkem. Sídliště Lesná vzniklo jako ojedinělý projekt v 60. letech. Obytný celek pro 20 tisíc obyvatel byl zasazený do přírodního prostředí jižního svahu nad Brnem. Rozmístění obytných a dalších objektů plně respektovalo morfologii terénu a existující zalesněný přírodní útvar, Čertovu rokli. Vzniklo tak doslova zahradní město, v maximální možné míře vstřícné přírodnímu rázu okolí a nabízející svým obyvatelům luxus bydlení v lese a na rozlehlých loukách. K tomu přispělo i dopravní řešení celého obytného celku, které z něj i po šedesáti letech existence dělá jedno z nejatraktivnějších míst k bydlení. Při dobudování pěšího komunikačního systému v loňském roce došlo k přemostěním Čertovy rokle lávkou přímo propojující západní a východní části Lesné.

Sraz: so 2. 10., 9:30, konečná tramvaje č. 9 a č. 11 v Čertově rokli

Další akce v místě Brno

BRNO – FILM A ARCHITEKTURA V KINĚ ART

Program: 29. 9. 18:00 Valldaura: A Quarantine Cabin 1. 10. 18:00 Film Dne architektury: Letea (předfilm) + Inženýrova fantazie 4. 10....

  • Projekce

BRNO – FILM A ARCHITEKTURA NA FA VUT

Program: 30. 9. 20:00 Ztracený Paradise, historie na ústupu 2. 10. 20:00 Opera Bastila 3. 10. 20:00 Čiary Více informací najdete...

  • Projekce

Brno – Česká cena za architekturu

Pojďte se podívat na souhrnnou výstava 29 realizací nominovaných zahraniční porotou na Českou cenu za architekturu 2022 – výběr toho...

  • Výstava

BRNO-VENKOV – MODERNÍ TIŠNOV

Po nejvýznamnějších stavbách moderny a funkcionalismu v Tišnově s historikem umění Michalem Konečným. Sraz: nám. Komenského 124, Tišnov  

  • Procházka

BRNO-VENKOV – ADOLF LOOS VERSUS HRUŠOVANY U BRNA

S místostarostou obce Dušanem Knoflíčkem po nádražní restauraci, tovární budově a zejména po vile ředitele cukerní rafinerie, postavené podle návrhu...

  • Procházka
  • Hurá dovnitř!