ČÁSLAV – SYNAGOGA V PLNÉ KRÁSE

Nově opravenou synagogou ve stylu maurské secese od světoznámého architekta Wilhelma Stiassnyho s historikem umění Markem Lauermannem a filantropem Martinem Lieblem. Součástí je i panelová výstava a doprovodné texty přibližující historii synagogy a průběh oprav.

Čáslavská synagoga je významnou kulturní památkou nejen Čáslavi, ale celé ČR. Řadí se mezi jediné dvě dochované synagogy architekta Wilhelma Stiassnyho. Nadační fond dr. Dagmar Lieblové (NFDL) zde na podzim 2021 zahájil další etapu komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, díky níž se synagoga poprvé od svého vzniku na začátku 20. století dočkala obnovy interiérů. Návštěvníci se seznámí jak s historií budovy a jejím architektonickým kontextem, tak i s průběhem právě dokončených oprav, zejména pak citlivě restaurovaného dřevěného stropu v hlavním sále.

Objekt bude veřejnosti přístupný po celý den. Předpokládaná doba trvání prohlídky 45 minut.

Organizátorem této akce je Nadační fond dr. Dagmar Lieblové.

ne 1. 10. | 14:00 | Synagoga v Čáslavi, Masarykova 111

Další akce v místě Čáslav

ČÁSLAV – OBJEV KONSTRUKCE!

Architektka Radka Neumanová a restaurátor Lukáš Janota poukáží na různá řešení velkorozponových konstrukcí významných místních staveb – od masivního dřevěného...

  • Konstrukce
  • Procházka
  • Komentovka

ČÁSLAV – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU

Výstava České ceny za architekturu představuje v rámci Dnů architektury 31 realizací nominovaných mezinárodní odbornou porotou v letošním ročníku do užšího výběru....

  • Výstava