ČELÁKOVICE – OBYTNÁ KRAJINA JINAK

Na kole po polních cestách od břehu Labe až na nejvyšší bod obce a za hranice města s architekty Ondřejem Vojtíškem a Josefem Zumrem. Během cyklovýletu budou komentovány přírodní a krajinné aspekty a urbanistické struktury města a jejich rozvojový potenciál, význam sídel v krajině, liniové stavby v okolí města (přeložka železnice, silniční obchvat) a bude odhalen nový mobiliář v extravilánu města. 

Kolo s sebou!

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

Sraz: ne 2. 10. | 14:00 | ulice K Borku, napojení na stezku podél Labe

 

Další akce v místě Čelákovice

ČELÁKOVICE – VOLMANOVA VILA: KLENOT ČESKÉHO FUNKCIONALISMU

Komentované prohlídky jedné z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb první republiky od architektů Karla Janů a Jiřího Štursy s historičkou a teoretičkou...

  • Procházka
  • Komentovka
  • Rekonstrukce
  • Nutná rezervace

Čelákovice – Česká cena za architekturu

Představujeme výběr staveb, které byly vybrány mezinárodní porotou v rámci České ceny za architekturu, a které nás zaujaly s ohledem...

  • Výstava

Čelákovice – Česká cena za architekturu

Srdečně Vás zveme na souhrnnou výstavu realizací pocházejících ze Středočeského kraje a Hl. m. Prahy, které uspěly u mezinárodní poroty...

  • Výstava

 

Rezervace na akce s omezenou kapacitou byly spuštěny ve středu 21. září 2022 v 9:00.

Zamluvte si svoje místo na vybrané akci skrze rezervační portál GoOut.cz

(max. 2 vstupenky na osobu na akci).

Více informací naleznete u jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vás!