ČERNOŠICE

Procházka za hodnotnou architekturou konce 19. a 1. pol. 20. století s historičkou archi­tektury Šárkou Koukalovou. Představeny budou prvořadé ukázky vilové architektury města, které se řadí mezi nejvýznamnější vilové lokality v blízkosti hlavního města. Nepohledová průčelí přístupná ze zahrad, interiéry několika vybraných vil a zdejší malebná zvlněná krajina s výhledy do údolí Berounky.

SRAZ: ne 30. 9., 10:00, železniční zastávka Černošice

Fotoreport