ČESKÉ BUDĚJOVICE – HOTSPOT: PTAČÍ SNĚM

Za realizací obytné sochy na sídliště Šumava určené k dočasnému přebývání lidí vyrovnávajících se s environmentální krizí s autory a konceptuálními umělci Janem Fabiánem, Jiřím Ptáčkem a Markétou Kinterovou. Ke zpestření života obyvatelům žijících na sídlišti slouží pobytová instalace umístěná na náměstí. Dočasný projekt na pomezí architektury a sochy poukazuje mimo jiné na to, že prostředí města utvářejí nejen lidé, ale i rostliny, stromy, hmyz nebo ptactvo. Umělecké dílo od autorů Jana Fabiána a Matouše Lipuse vybízí nejen k pobytu, ale zejména k adaptování se na měnící se klima.

Předpokládaná doba trvání 60 minut.

so 30. 9. | 10.30 | Jana Opletala, malé náměstí

Další akce v místě České Budějovice

ČESKÉ BUDĚJOVICE – HARDTMUTHOVA VILA – KAPACITA NAPLNĚNA

Novobarokní vilu, kterou si na bývalém složišti tuhy nechal v roce 1911 postavit Franz Hardtmuth se svojí ženou Annou von...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

ČESKÉ BUDĚJOVICE – LODĚNICE: LANNOVA VILA

O životě a díle podnikatelské rodiny Lannů se dozvíte při prohlídce zahradní vily u Lannovy loděnice s emeritním ředitelem Domu...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

ČESKÉ BUDĚJOVICE – VILY V HAVLÍČKOVĚ KOLONII – KAPACITA NAPLNĚNA

Se spoluautorem knihy Slavné vily – Milanem Šilhanem – se vydáme objevovat skvosty architektury v Havlíčkově kolonii. Uvidíte například vilu...

 • Procházka
 • Nutná rezervace

ČESKÉ BUDĚJOVICE – VILY NA LINECKÉM PŘEDMĚSTÍ

Budějovickou vilovou čtvrtí na Lineckém předměstí provede historička z Národního památkového ústavu Eva Erbanová. Zastavíme se u výjimečných domů z...

 • Procházka
 • Nutná rezervace

ČESKÉ BUDĚJOVICE – SKATEHOLDERS

O proměně předprostoru kulturního domu Gerbera s autorem projektu Martinem Kalenským. Jak málo stačí proměnit veřejný prostor, aby opět došlo...

 • Procházka
 • Přednáška

ČESKÉ BUDĚJOVICE – KENDEHO VILA – KAPACITA NAPLNĚNA

Možnost nahlédnout do prvorepublikové vily židovského podnikatele Josefa Kohna, který si změnil své jméno na Kende, budete mít v doprovodu...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace