České Budějovice – Panny a labutě – umění 1948–1989

Historičky umění Anna Novotná a Anna Ženíšková provedou po známých, neznámých a znovuobjevených sochařských dílech z doby socialismu. V jižní části širšího centra krajského města se dochovala solitérní díla sochařů Františka Mrázka či Jarmily Malátové ze 60. až 80. let minulého století. Výběr děl zahrnuje ale i sgrafitové kompozice či reliéfy, osazené vně a uvnitř veřejných budov či bytových domů. Kritériem výběru byla typologická, materiálová a kompoziční rozmanitost jednotlivých děl. Tak jako v jiných lokalitách, i v Českých Budějovicích je tento segment památek silně ohrožen nejen povětrnostními vlivy, ale i útoků vandalů, bohužel často také kvůli lhostejnosti samosprávy a nepochopení hodnot, které tato díla reprezentují. Ucelené zhodnocení a pojmenování kvalit těchto děl i jejich lokálních specifik by v rámci prezentace veřejnosti měly tento dluh vyrovnat. Autorky k tématu připravují publikaci, která vyjde v závěru roku 2020. Procházka s historičkami umění Annou Novotnou a Annou Ženíškovou.

Sraz: so 3. 10., 15.00, před Jihočeskou vědeckou knihovnou, Lidická 1

Fotoreport