DĚČÍN – INOVATIVNÍ VLÁMSKO 1918–2018

Vlámská města jsou povětšinou na velkých řekách a ovlivněny říční dopravou. Jak se tu řeší sociálně vyloučené lokality pomocí kvalitní architektury, revitalizují brownfieldy, využívají kostely na různé funkce (restaurace, skateparky, dílny), jak je využíván potenciál nádraží, jak se inovuje v dopravě? Příklady z Antverp, Kortijku, Gentu, Brugg.Se studentem architektury Matějem Čunátem.

 

Sraz: po 1. 10., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe

Další akce v místě Děčín

DĚČÍN – VEŘEJNÁ SPRÁVA, SPOŘIVOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Dokonalá veřejná správa, spořivost a vzdělání v jednom – velkorysý projekt areálu městských budov od vídeňského architekta a rodáka z...

 • Hurá dovnitř!

DĚČÍN Z POHLEDU ARCHITEKTA MĚSTA

Prezentace několika prací a témat městského architekta Ondřeje Beneše. Ukážeme si koncepty nábřeží ze soutěžních podkladů na lávku podél železničního...

 • Přednáška

DĚČÍN – PLAVBA NEJEN ZA 1. REPUBLIKY

Oblastní muzeum v Děčíně nabízí tematickou prohlídku 100 let československých plavidel a plavby, která odkazuje na dovednosti českých architektů a...

 • Hurá dovnitř!
 • Přednáška

DĚČÍN – LÁVKA POD ZÁMKEM

Koncem září bychom už měli znát výsledky soutěže řešící nové pěší a cyklistické propojení mezi Děčínem a Podmokly podél železničního...

 • Procházka

DĚČÍN – TYRŠŮV MOST

Historie a současnost prvního děčínského mostu přes Labe. Řetězový most císařovny Alžběty z let 1853–1855 nahradila v roce 1933 moderní konstrukce Škodových...

 • Procházka

DĚČÍN – REMORKÉR BESKYDY – změna místa

Prohlídka plně funkčního zadokolesového remorkéru Beskydy postaveného v roce 1956. Zadokolesový remorkér Beskydy je plavidlo typicky české konstrukce. Jeho technické řešení...

 • Hurá dovnitř!

DĚČÍN – INTERVENCE ŠEDESÁTÝCH LET

60. léta máme spojena s velkým vzepětím v mnoha oblastech. I na poli architektury a urbanismu se jedná mnohdy o pozoruhodné počiny....

 • Procházka

DĚČÍN – MARIÁNSKÁ LOUKA

Dnes klidné místo pod zámkem má za sebou bouřlivou historii – tu dávnou i nedávnou. Dnes je to ale místo,...

 • Procházka

DĚČÍN – ROZHLEDNA JAKO DŮLNÍ DÍLO

Opětovně hledáme nejen využití výtahu procházející Pastýřskou stěnou, jeho horního i spodního zázemí, ale i zázemí stále atraktivnější via ferraty....

 • Hurá dovnitř!

DĚČÍN – LETNÍ KINO BAŽANTNICE

Ve své době bylo toto místo jednou z největších děčínských atrakcí. Podíváme se, jak vypadá areál nyní, můžeme se zamyslet, jak...

 • Hurá dovnitř!

DĚČÍN – STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA LETNÉ

Budete mít možnost prohlédnout si unikátní architekturu z 30. let 20. století, dozvědět se něco o její historii, prohlédnete si modelovou...

 • Hurá dovnitř!

DĚČÍN – VÝTVARNÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Světově uznávaný lounský rodák se silným vztahem ke krajině Českého středohoří, jehož tvorba se podstatným způsobem týká i práce ve...

 • Přednáška

DĚČÍN – PROLUKY PRAVÉHO BŘEHU

Studenti FA ČVUT řešili doplňování města v území mezi Masarykovým náměstím a Dlouhou jízdou. Přes značné demolice 60. let je historické...

 • Přednáška

DĚČÍN – BOHEMIA, STAROKATOLICKÝ KOSTEL, KVÁDRBERK, STŘELNICE

Prezentace projektů studentů architektury: okolí výjezdu z Děčína na Hřensko, ale i jednoho drobného individuálního rodinného domu. Hledání propojení Šibeničního vrchu...

 • Výstava

DĚČÍN – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA A POHYB

Jaký je význam pohybu pro město a jaké jsou projevy jeho charakteru, rychlosti a intenzity? Mosty, silnice, železnice, pěší spojení,...

 • Přednáška

DĚČÍN – ZLATÁ ŠEDESÁTÁ

Svobodu je možné využít, nebo tzv. spotřebovat. 60. léta v české architektuře jsou ukázkovým příkladem té první možnosti. S městským architektem Ondřejem...

 • Přednáška

DĚČÍN – CZECH HOUSES

Prezentace vycházející ze stejnojmenné publikace byla představena na mnoha místech Evropy. 20. století v této oblasti už u nás dávno není...

 • Přednáška

DĚČÍN – IKONA SEVERU – MOSTECKÉ REPRE

Přestože má tento objekt kořeny v 60. letech, byla tato monumentální ikonická stavba realizována až roku 1984. Dnes ji čeká náročná,...

 • Přednáška

DĚČÍN – MOŘE KLIDU

Umění nám dnes více než kdy jindy umožňuje smiřovat se s překotným technologickým rozvojem, kterému je už dávno více než obtížné...

 • Přednáška

DĚČÍN – DOPRAVA A REPUBLIKA ZÍTRA

Dopravní infrastruktura je pro úspěšný rozvoj jakékoli oblasti zásadní (a neobejdeme se při jejich prezentování s pojmy jako strategie), je to...

 • Přednáška