DĚČÍN – ROZHLEDNA JAKO DŮLNÍ DÍLO

Opětovně hledáme nejen využití výtahu procházející Pastýřskou stěnou, jeho horního i spodního zázemí, ale i zázemí stále atraktivnější via ferraty. Hledáme celkový smysluplný pohled na celé toto místo. Se studenty SPŠ Děčín.

 

Sraz: ne 30. 9., 13.00–16.00, u dolní stanice výtahu

Další akce v místě Děčín

DĚČÍN – VEŘEJNÁ SPRÁVA, SPOŘIVOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Dokonalá veřejná správa, spořivost a vzdělání v jednom – velkorysý projekt areálu městských budov od vídeňského architekta a rodáka z...

 • Hurá dovnitř!

DĚČÍN Z POHLEDU ARCHITEKTA MĚSTA

Prezentace několika prací a témat městského architekta Ondřeje Beneše. Ukážeme si koncepty nábřeží ze soutěžních podkladů na lávku podél železničního...

 • Přednáška

DĚČÍN – PLAVBA NEJEN ZA 1. REPUBLIKY

Oblastní muzeum v Děčíně nabízí tematickou prohlídku 100 let československých plavidel a plavby, která odkazuje na dovednosti českých architektů a...

 • Hurá dovnitř!
 • Přednáška

DĚČÍN – LÁVKA POD ZÁMKEM

Koncem září bychom už měli znát výsledky soutěže řešící nové pěší a cyklistické propojení mezi Děčínem a Podmokly podél železničního...

 • Procházka

DĚČÍN – TYRŠŮV MOST

Historie a současnost prvního děčínského mostu přes Labe. Řetězový most císařovny Alžběty z let 1853–1855 nahradila v roce 1933 moderní konstrukce Škodových...

 • Procházka

DĚČÍN – REMORKÉR BESKYDY – změna místa

Prohlídka plně funkčního zadokolesového remorkéru Beskydy postaveného v roce 1956. Zadokolesový remorkér Beskydy je plavidlo typicky české konstrukce. Jeho technické řešení...

 • Hurá dovnitř!

DĚČÍN – INTERVENCE ŠEDESÁTÝCH LET

60. léta máme spojena s velkým vzepětím v mnoha oblastech. I na poli architektury a urbanismu se jedná mnohdy o pozoruhodné počiny....

 • Procházka

DĚČÍN – MARIÁNSKÁ LOUKA

Dnes klidné místo pod zámkem má za sebou bouřlivou historii – tu dávnou i nedávnou. Dnes je to ale místo,...

 • Procházka

DĚČÍN – LETNÍ KINO BAŽANTNICE

Ve své době bylo toto místo jednou z největších děčínských atrakcí. Podíváme se, jak vypadá areál nyní, můžeme se zamyslet, jak...

 • Hurá dovnitř!

DĚČÍN – STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA LETNÉ

Budete mít možnost prohlédnout si unikátní architekturu z 30. let 20. století, dozvědět se něco o její historii, prohlédnete si modelovou...

 • Hurá dovnitř!

DĚČÍN – VÝTVARNÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Světově uznávaný lounský rodák se silným vztahem ke krajině Českého středohoří, jehož tvorba se podstatným způsobem týká i práce ve...

 • Přednáška

DĚČÍN – PROLUKY PRAVÉHO BŘEHU

Studenti FA ČVUT řešili doplňování města v území mezi Masarykovým náměstím a Dlouhou jízdou. Přes značné demolice 60. let je historické...

 • Přednáška

DĚČÍN – BOHEMIA, STAROKATOLICKÝ KOSTEL, KVÁDRBERK, STŘELNICE

Prezentace projektů studentů architektury: okolí výjezdu z Děčína na Hřensko, ale i jednoho drobného individuálního rodinného domu. Hledání propojení Šibeničního vrchu...

 • Výstava

DĚČÍN – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA A POHYB

Jaký je význam pohybu pro město a jaké jsou projevy jeho charakteru, rychlosti a intenzity? Mosty, silnice, železnice, pěší spojení,...

 • Přednáška

DĚČÍN – INOVATIVNÍ VLÁMSKO 1918–2018

Vlámská města jsou povětšinou na velkých řekách a ovlivněny říční dopravou. Jak se tu řeší sociálně vyloučené lokality pomocí kvalitní...

 • Přednáška

DĚČÍN – ZLATÁ ŠEDESÁTÁ

Svobodu je možné využít, nebo tzv. spotřebovat. 60. léta v české architektuře jsou ukázkovým příkladem té první možnosti. S městským architektem Ondřejem...

 • Přednáška

DĚČÍN – CZECH HOUSES

Prezentace vycházející ze stejnojmenné publikace byla představena na mnoha místech Evropy. 20. století v této oblasti už u nás dávno není...

 • Přednáška

DĚČÍN – IKONA SEVERU – MOSTECKÉ REPRE

Přestože má tento objekt kořeny v 60. letech, byla tato monumentální ikonická stavba realizována až roku 1984. Dnes ji čeká náročná,...

 • Přednáška

DĚČÍN – MOŘE KLIDU

Umění nám dnes více než kdy jindy umožňuje smiřovat se s překotným technologickým rozvojem, kterému je už dávno více než obtížné...

 • Přednáška

DĚČÍN – DOPRAVA A REPUBLIKA ZÍTRA

Dopravní infrastruktura je pro úspěšný rozvoj jakékoli oblasti zásadní (a neobejdeme se při jejich prezentování s pojmy jako strategie), je to...

 • Přednáška