Benešov – Dědictví minulosti po roce 1989

Architekti a urbanisté se v období po roce 1989 museli v Benešově potýkat s řadou výzev. Celková struktura města i jeho podoba byly narušené a volaly po koncepčně řešené revitalizaci a obnově. Některé z těchto nedostatků vznikly nepromyšlenými a nahodilými zásahy do organismu města v předchozích desetiletích. Jiné ale byly dědictvím dlouhodobého historického vývoje lokality, jehož nečekané souvislosti se ve tváři Benešova projevovaly i po dlouhých letech.

Některé problémy se podařilo odstranit takřka hned, některé z realizací se dokonce dočkaly odborného i obecného ocenění. Ne vše se ale zdařilo, jak mělo, a řada nedostatků tak nebyla zcela odstraněna dodnes. Některé lokality ve městě naopak představují i 30 let od sametové revoluce zcela dezurbanizované prostory. Komentovaná procházka provede zájemce po několika vybraných místech, která město v porevolučních letech nejvíce trápila či trápí dodnes. Výklad se pak pokusí především nastínit, jaké byly širší historické souvislosti jejich stavebního a urbanistického vývoje. Procházku pořádá Michal Horáček, autor knihy Benešov technický a industriální.

Sraz: so 5. 10., 14:00, MUD*, Malé náměstí 74

Další akce v místě Benešov

Benešov – Sídelní kaše, pivo a buřty

Proč nejsou v nových rozvojových lokalitách prostory pro setkávání? A když tam nejsou, proč si je nevytvořit? Sídelní kaše a...

  • Workshop
  • Diskuze

Benešov – Frank Lloyd Wright: The Man Who Built America (Film a architektura)

Frank Lloyd Wright: The Man Who Built America (USA, Ian Michael Jones, 2017, 57 min., anglicky/české tit.) V čem tkví...

  • Projekce

Benešov – Krajina v tísni

(ČR, Petr Jančárek, 2017, 52 min., česky) Dokument o problematice vodního hospodářství v Čechách. Upozorňuje na dalekosáhlé důsledky špatného nakládání s...

  • Projekce