DUCHCOV – MINULÝ A BUDOUCÍ OBRAZ MĚSTA

Identita města je hodnota, o kterou je potřeba dlouhodobě pečovat. Pověst od počátku zabarvuje vnímání míst a aktivit, které v nich probíhají. Procházku městem Giacoma Casanovy, zakončenou futuristickou oslavou otevření prvního klidomořského přístavu v Česku, pořádá architektonická huť ARCHWERK a občanské sdružení Moře Klidu.

SRAZ: ne 5. 10., 14:00, Náměstí Republiky před duchcovským zámkem