Hradec Králové – Moderní staré město

Přestože se zamýšlená asanace starého města Hradce Králové v roce 1938 nerealizovala, neznamená to, že by zde nerostla moderní architektura. Procházka s historikem umění Ladislavem Zikmundem-Lenderem ukáže, jak se po roce 1900 moderní architektura prosazovala v historickém jádru města, byť se to neobešlo bez několika skandálů – ať už se to týkalo Gočárova železobetonového schodiště, Fultnerova Špalkova obchodního domu, Záložního úvěrního ústavu (dnešní galerie) nebo dostavby spořitelny. Součástí bude také komentovaná prohlídka budovy Galerie moderního umění postavené v letech 1911–1912 podle návrhu architekta Osvalda Polívky.

Sraz: ne 4. 10., 14.00, před hotelem Grand, třída Československé armády 295