JIČÍN – ARCHITEKTURA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Ulicemi rodinných domů vystavěných v prvních dvou desetiletích 20. století s památkářkou Tamarou Baudišovou. V reakci na zvyšující se zalidnění města se nová výstavba na počátku 20. století soustředila především na rodinné domy. Jičínští stavitelé je situovali do několika oblastí. Vedle od centra vzdálenější ulice Maršála Koněva, kde nové domy vznikaly v zahradách na její jižní straně, západní části Smetanovy ulice na úpatí vrchu Čeřovka a východní straně dnešní ulice Revoluční to byly zejména nově vytyčené ulice Tyršova, Svatopluka Čecha a Vrchlického. Ty navázaly na stávající starší zástavbu a zejména nejdůležitější městskou třídu – Husovu ulici, kde byl na konci 19. století postaven Hotel Praha, výrazná budova, u které procházková trasa začíná.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

Organizátorem této akce je Jičínský spolek pro architekturu a urbanismus.

ne 1. 10. | 14:00 I před Hotelem Praha, Husova 310

Další akce v místě Jičín

JIČÍN – PLASTIKA VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Po nové trase Jičínského architektonického manuálu s historičkou Evou Chodějovskou a historičkou umění Gabrielou Adámkovou. Moderní virtuální průvodce po architektuře...

  • Procházka

JIČÍN – MODERNÍ ARCHITEKTURA ČEŇKA MUSILA

Stavby nejvýznamnějšího jičínského architekta a urbanisty Čeňka Musila s historičkou umění Gabrielou Adámkovou. Čeněk Musil, který realizoval více než 650...

  • Procházka

JIČÍN – ČENĚK MUSIL, TEN, KTERÝ PŘED STO LETY ZMĚNIL MĚSTO

Stezkou Jičínského architektonického manuálu pro studenty středních škol s historičkou Evou Chodějovskou. Stopa architekta a urbanisty Čeňka Musila je v...

  • Procházka
  • Pro děti

JIČÍN – BAROKNÍ KRAJINNÉ KOMPOZICE – ZRUŠENO

O komponovaných barokních krajinách u příležitosti vydání knihy Krajina v rukou barokního člověka s jednou z jejích autorek, historičkou Evou...

  • Santini
  • Procházka
  • Pro děti