Košice – Povojnové umenie vo verejnom priestore

Pamiatky sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti, a preto by sme ich mali chrániť. Povojnová architektúra a výtvarné umenie celkovo je však stále verejnosťou vnímaná rozpačito a v žiadnom prípade nie je „hodná“ byť pamiatkovo chránená. Diskusia  s odborníkmi zo „starej školy“ spolu s pohľadom mladších ročníkov upriami pozornosť širokej verejnosti nielen na svoje priame okolie a prinesie mnohé zaujímavé myšlienky.

Zraz: so 3.10., 18:00, Campus Gallery, PK7, Park Komenského 7

Další akce v místě Košice

Košice – Hracia pop-up pohľadnica

Príďte si spolu s vašimi deťmi (8 - 12 rokov) vyrobiť pop-up hraciu pohľadnicu a dozviete sa tiež, ako súvisí...

  • Workshop
  • Nutná rezervace

Košice – Svadby a pohreby podľa Pavla Merjavého

„Bola to zaujímavá, no psychicky náročná práca, pretože som mal vytvoriť priestor, ktorý by korešpondoval s náladou a pocitmi pozostalých...

  • Procházka