KOŠICE – STARÁ NEMOCNICA – VÝVOJ ZDRAVOTNÍCKEJ ARCHITEKTÚRY V KOŠICIACH

Areál starej nemocnice na Rastislavovej ulici je mestskou rezerváciou odzrkadľujúcou významné obdobia rozvoja mesta. Od jej založenia na prelome storočí v nej spolu nájdeme secesné, funkcionalistické aj socialistické prvky a prechádzku s architektkou Mirkou Mertovou zakončíme pri Vile Dr. Kňazovického.

SRAZ: so 4. 10., 14:00, pred vstupom do areálu Nemocnice, Rastislavova 43