Liberec – Co je vám, doktore?

Rozsáhlý stavební areál Krajské nemocnice Liberec představuje zajímavou a pro Liberec typickou stavební skrumáž budov z různých časových období. Mezi nejstarší patří pozdně klasicistní domy podél Kristiánovy ulice, které brzy podlehnou demolici v rámci obnovy celého komplexu, a tzv. Štěpánská nemocnice, kterou v nejbližší době čeká podobný osud. Za své mají vzít také rozsáhlé meziválečné objekty: pavilon péče o matku a dítě a pavilon chirurgie. Modernizace klíčového zdravotnického zařízení je jistě na místě, diskutabilní je ovšem definitivní odstranění historické architektonické vrstvy, s níž nenávratně zanikne další část genia loci starého Liberce. Historické pavilony projdeme s Alenou Řičánkovou.

Sraz: ne 4. 10., 14.00, pod heliportem v areálu Krajské nemocnice Liberec

Další akce v místě Liberec

Liberec – Ein Volk, ein Reich, eine Architektur

Vznik říšské župy Sudety a připojení pohraničních oblastí k Německu se navenek projevily také prostřednictvím architektury. Výrazně ideologicky zabarvená, národně-socialistická...

  • Procházka
  • Social