LIBEREC – TUNELY, DÁLNICE, PRŮTAHY: NEREALIZOVANÉ PROJEKTY 19. A 20. STOLETÍ

Dopravní inženýrství z dob před uplatněním prvních automobilů, tzv. Hitlerova dálnice či rozsáhlé průtahy a tunely pod městem s dokumentátorem Ivanem Rousem.  Idea budování dopravních tunelů vznikla ještě v 19. století. Realizován byl pouze zlomek a hlavní roli sehrála snaha o propojení města před a za nádražím. Dopravní projekty vznikaly i v období druhé světové války a zůstaly po nich dodnes patrné stopy v terénu.

Sraz: ne 3. 10., 14:00, před vlakovým nádražím, Nákladní ulice

Další akce v místě Liberec

LIBEREC – PO STOPÁCH ZANIKLÝCH TRAMVAJOVÝCH TRATÍ

Připomínka historie tramvajové dopravy, jejích původních tras a historických vozů tvořících kolorit starého Liberce s Tomášem Krebsem. Liberecké tramvaje brázdí ulice...

 • Hlavní linka
 • Procházka

LIBEREC – KOLÉBKA MOTORISMU

Po stopách motorismu se zaměřením na dochované stavby spojené s městským provozem s kunsthistorikem Jaroslavem Zemanem. Víte, kde vznikl první...

 • Hlavní linka
 • Procházka
 • Hurá dovnitř!

LIBEREC – VIZE PAPÍROVÉHO NÁMĚSTÍ

V nově zpřístupněných prostorách továrny Christiana Linsera proběhne komentovaná prohlídka výstavy diplomových prací studentů architektury a urbanismu, jejichž návrhy se...

 • Hurá dovnitř!
 • Přednáška
 • Výstava

LIBEREC – FENOMÉN JEŠTĚD

Komentovaná prohlídka výstavy fotografií vysílače a hotelu Ještěd s jejich auterem Jiřím Jiroutkem, doplněná promítáním krátkého snímku a autogramiádou knihy...

 • Projekce
 • Přednáška
 • Výstava

LIBEREC – FILM A ARCHITEKTURA V TECHNICKÉM MUZEU

Promítání předfilmu Villa Empain a snímku The New Bauhaus v Technickém muzeu Liberec. Více informací najdete na webu filmarchitektura.cz  

 • Projekce

LIBEREC – FILM A ARCHITEKTURA V KINĚ VARŠAVA

Promítání snímku Where to with History? v Kině Varšava. Více informací najdete na webu filmarchitektura.cz

 • Projekce

Vratislavice nad Nisou – komíny a doly

Program podvečera v Zauhlovačce bude bohatý. Přednáška o továrních komínech uvede do světa průmyslových staveb, vysokých komínů i jejich nového...

 • Diskuze
 • Projekce
 • Přednáška