LIDICE – OD UMĚNÍ, PŘES ZAHRADU DO RODINNÉHO DOMU

Expozicí Lidické sbírky výtvarného umění a přilehlou zahradou s kurátorkou Petrou Samberg Vargovou. O životě v lidickém rodinném domě čp. 116 s průvodkyní Hanou Pokornou. Přeneseme se do minulého století, kdy v nových Lidicích začala díky inciativě sira Barnetta Strosse vznikat unikátní sbírka výtvarného umění, která dodnes nezaujímá v povědomí veřejnosti místo, jaké si právem zaslouží. Na komentované prohlídce expozicí výtvarného umění o vzniku, původu a poslání sbírky i samotné budovy galerie.

Návštěvníci budou mít možnost přímo z galerie vyjít do přilehlé zahrady, která není běžně přístupná, a procházku završí návštěvou původního zrestaurovaného lidického rodinného domu čp. 116 s autentickou atmosférou domova nové lidické domácnosti let 50. a 60. let.

Kapacita omezená, rezervace na: edu@lidice-memorial.cz

Sraz: so 2.10., 10:00, Galerie Památníku Lidice, Tokajická 152

Další akce v místě Lidice

LIDICE – PAMATUJ A OSLAVUJ

Historií a architekturou pietního území s vedoucí lidického muzea Tamarou Hegerovou. Gloriet Památníku Lidice jako architektonická forma mluví k návštěvníkovi...

  • Procházka
  • Hurá dovnitř!
  • Nutná rezervace

LIDICE – STAVÍME NOVÉ LIDICE PRO DĚTI

Lektor vzdělávacího oddělení provede dětské účastníky workshopu starými Lidicemi a typy domků, ve kterých žili lidé různých řemesel a profesí....

  • Workshop
  • Nutná rezervace