MARTIN – ARCHQUIZ – DA_MT_2023

Počas kvízového špeciálu – o architektúre – sa v piatich kolách otázok účastníci hravou formou dozvedia zaujímavosti z oblasti architektúry a urbanizmu.
Témy pokrývajúce miestne architektonické špecifiká a históriu, celosvetové trendy, základný slovník architekta či príklady dobrej praxe. Účastníci sa hravou formou dozvedia zaujímavosti z oblasti architektúry, urbanizmu a získajú tak nové podnety k tomu, ako vnímať kvality verejného priestoru a kvalitnú architektúru. V malých 2- až 5-členných tímoch účastníci súťažia o vecné ceny, ako inak, spojené s architektúrou a urbanizmom.

Maximálna kapacita 20 ľudí, potrebná rezervácia cez GoOut, link bude k dispozícii od polovice septembra.

st 04.10. | 18:00 – 21.00 | Barmuzeum, Malá hora 2, 036 01 Martin, / alt. KESTA bistro, Ul. 29. augusta 645, 036 01 Martin

Další akce v místě Martin

MARTIN – MARTINSKÍ ARCHITEKTI

Prechádzka so znalcom turčianskej histórie Igorom Dobrovolným sa zameria na stavby postavené a projektované významnými židovskými architektmi a staviteľmi. Na...

 • Procházka
 • SK
 • Nutná rezervace

MARTIN – KOMPONOVANÉ, KONŠTRUOVANÉ A DEKONŠTRUOVANÉ MESTO

Architekti Veronika Lietavová a Matej Fojtík predstavia mestské elementy - ulice, námestia, parky, vnútrobloky, rozhrania a hranice a ich vplyv...

 • Komentovka
 • SK
 • Nutná rezervace

MARTIN – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA, PÔVODNE 3. BUDOVA MATICE SLOVENSKEJ

Komentovaná prehliadka budovy SNK s architektkami Alexandrou Havranovou a Lenkou Lenkovou. Architektky prevedú objektom od autorov Dušana Kuzmu a Antona...

 • Komentovka
 • SK
 • Nutná rezervace

MARTIN – UMENIE V ARCHITEKTÚRE

Prehliadka neprístupných priestorov do krytu civilnej ochrany, v ktorom sa nachádza i desiatky rokov ukryté dielo slovenského umelca Milana Dobeša....

 • Procházka
 • SK
 • Nutná rezervace

MARTIN – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Komentovaná prehliadka budovy SNM s historičkou umenia Barborou Wágnerovou. Počas prehliadky sa účastníci dozvedia viac o architektonickej súťaži vyhlásenej v...

 • Komentovka
 • SK
 • Nutná rezervace

MARTIN – MESTO AKO PRIESTOR PRE KVALITNÝ ŽIVOT

Cieľom diskusie bude podnietiť inšpiratívny dialóg o význame urbanizmu a plánovania mesta pre kvalitný život jeho obyvateľov. Spolu s vybranými...

 • Diskuze
 • SK
 • Nutná rezervace

MARTIN – ZMYSEL A VÝZNAM UMENIA A ARCHITEKTÚRY

Workshop pod vedením architektiek Niny Gáťovej a Zuzany Krištofíkovej rozšíri študentom prehľad o význame a hodnote umenia, dizajnu a architektúry...

 • Workshop
 • SK
 • Nutná rezervace