Most – Děti budí město

Architektonický workshop pro děti, který je tematicky zacílen na veřejný prostor viděný skrze optiku jeho nejmladších uživatelů. Jeho druhý ročník je tentokráte zaměřen na prostor 1.náměstí. Učitelé ZUŠ Moskevská v Mostě se budou snažit skrze výtvarné aktivity probudit veřejný prostor náměstí a s dětmi najít a poukázat na potenciál tohoto problematického veřejného prostoru. Centrum města se tak během komponovaného odpoledne stane dějištěm výtvarných dílen. Přijďte se zapojit!

Sraz: čt 27. 9., 15.00, 1. náměstí

Další akce v místě Most

MOST – MĚSTSKÉ DIVADLO

Městské divadlo v Mostě patří mezi nejunikátnější kulturní stavby 2. poloviny 20. století u nás. Svébytná budova na pomezí brutalismu...

  • Hurá dovnitř!

MOST – ZNOVUZROZENÉ MĚSTO

Panelová diskuse věnovaná tématu rozvoje města, jeho dějinnému kontextu a zhodnocení současného stavu za účasti předních odborníků. Během debaty vystoupí...

  • Přednáška
  • Diskuze