MOST – MĚSTSKÉ DIVADLO

Městské divadlo v Mostě patří mezi nejunikátnější kulturní stavby 2. poloviny 20. století u nás. Svébytná budova na pomezí brutalismu a strukturalismu je nejvýraznějším projevem architekta Ivo Klimeše. Okolnosti vzniku této jedinečné stavby představí historik umění Tomáš Pavlíček. Během prohlídky nahlédneme i do zákulisních prostor.

Sraz: so 29. 9., 14.00, u vstupu, Městské divadlo v Mostě, Divadelní 15

Fotoreport

Další akce v místě Most

MOST – ZNOVUZROZENÉ MĚSTO

Panelová diskuse věnovaná tématu rozvoje města, jeho dějinnému kontextu a zhodnocení současného stavu za účasti předních odborníků. Během debaty vystoupí...

  • Přednáška
  • Diskuze

Most – Děti budí město

Architektonický workshop pro děti, který je tematicky zacílen na veřejný prostor viděný skrze optiku jeho nejmladších uživatelů. Jeho druhý ročník...

  • Workshop