MOST – ZNOVUZROZENÉ MĚSTO

Panelová diskuse věnovaná tématu rozvoje města, jeho dějinnému kontextu a zhodnocení současného stavu za účasti předních odborníků. Během debaty vystoupí architekt prof. Michal Kohout s prezentací Město jako iniciátor rozvoje a historik doc. Matěj Spurný s přednáškou Laboratoř socialistické modernity na severu Čech. Moderují architekti Jana Kubánková a Vít Holý.

Sraz: so 29. 9., 15.30, ve foyer, Městské divadlo v Mostě, Divadelní 15

Fotoreport

Další akce v místě Most

MOST – MĚSTSKÉ DIVADLO

Městské divadlo v Mostě patří mezi nejunikátnější kulturní stavby 2. poloviny 20. století u nás. Svébytná budova na pomezí brutalismu...

  • Hurá dovnitř!

Most – Děti budí město

Architektonický workshop pro děti, který je tematicky zacílen na veřejný prostor viděný skrze optiku jeho nejmladších uživatelů. Jeho druhý ročník...

  • Workshop