Ostrava – OSTRAVICA-TEXTILIA – současnost a budoucnost

Ostravica-Textilia je jednou z nejvýznamnějších ostravských budov v centru města. Původní funkce obchodního domu zanikla vlivem hrubého zacházení předešlých majitelů a také rozvojem a výstavbou v centru města, kdy v sousedství vznikla řada moderních staveb poskytujících obchodní a kancelářské prostory, nahrazující a zcela překračující funkční možnosti bývalého komerčního prostoru, který sloužil Ostravanům po více než jedno století.

Architekt Martin Náhlovský, jako autor nového architektonického návrhu rekonstrukce Ostravice, představí účastníkům krátkou historií této významné budovy, ale především seznámí zájemce se záměry rekonstrukce a konverze objektu pro nové využití. Pokud to stav probíhajících stavebních prací v době konání festivalu umožní, přednáška bude rozšířena o prohlídku interiérů budovy.

Sraz: so 3. 10., 16.00, Náměstí Dr. E. Beneše, Památník revolučních bojů / Stávka na Dole Trojice

Další akce v místě Ostrava

Ostrava – Prostorová vize

V průběhu posledních měsíců nový Městský ateliér prostorového plánování a architektury společně se zástupci městských obvodů zjišťoval současný stav města...

 • Výstava

Ostrava – Farská zahrada a parky v centru

Zástupci ateliéru MAPPA představí velké změny – probíhající i plánované – v bezprostřední blízkosti jádra města i již existující zajímavá...

 • Eko
 • Procházka

Ostrava – Střípky Šalamouna

Střípky Šalamouna mají za cíl upozornit na hodnoty ve veřejném prostoru. Hodnoty, kolem kterých chodíme, často je ani nevnímáme. Ale...

 • Procházka

Ostrava – Konverze Brandlovky

Prohlídka areálu Brandlovka – záznam postupného vzkříšení historického průmyslového areálu v centru Ostravy. Provede a dotazy zodpoví autor, architekt Tomáš...

 • Procházka

Ostrava – třída 28. října

Ulice 28. října a Opavská tvoří historicky nejdůležitější veřejný prostor Ostravy. Jedním z prvních úkolů nového Městského ateliéru prostorového plánování...

 • Procházka

Ostrava – Etická architektura a město

Komu je město určeno, jaká jsou jeho úskalí a kdo za něj nese zodpovědnost? Těmito otázkami se budeme zabývat během...

 • Diskuze
 • Procházka
 • Přednáška
 • Social

Ostrava – Řeka jako městotvorný prvek

Řeka jako fenomén, ke kterému různá historická období přistupovala různě. Jak se Ostravice ve městě mění? Jaký je její potenciál?...

 • Eko
 • Procházka

Ostrava – Konverze na sídlišti Šalamouna

Procházka ukáže dvě realizace na sídlišti Šalamouna v Ostravě v podání jejich autora, architekta Radima Václavíka. Dům s pečovatelskou službou...

 • Procházka

Ostrava – Rybníky v Nové vsi

Krajinářsko-architektonickou revitalizaci představí spoluautorka architektka Markéta Vysloužilová. Sraz: ne 4. 10., 11.00, rybníky pod Bedřiškou, Ostrava – Nová Ves

 • Procházka

Ostrava – Den architektury na Bedřišce – Průlet plány z minulých let

Od dob, kdy byla Bedřiška vyloučená lokalita, uběhlo již několik let a v současné době se pyšní fungující komunitou, čistým...

 • Přednáška

Ostrava – Bedřiška: O bydlení a nebydlení

Proč je problematika ztráty bydlení v ČR stále palčivějším tématem? Jak to v současnosti vypadá se sociálním bydlením? V čem...

 • Diskuze
 • Social

Ostrava – Bedřiška: Budoucí podoba

Od dob, kdy byla Bedřiška vyloučená lokalita, uběhlo již několik let a v současné době se pyšní fungující komunitou, čistým...

 • Procházka

Ostrava – Dům pro seniory Harmonie

Cihlové budovy z přelomu 40.–50. let tvoří nedílnou součást tzv. „nultého“ stavebního obvodu Poruba, jehož součástí je i bývalá administrativní...

 • Hurá dovnitř!
 • Social
 • Nutná rezervace