OSTRAVA – UMĚNÍ NA UNIVERZITĚ

Prohlídka uměleckých sbírek Univerzitního muzea Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s architektkou Evou Špačkovou. Během procházky po porubském kampusu i některých univerzitních interiérech se návštěvníci seznámí s výtvarným uměním jako plánovanou i nahodilou součástí univerzitní architektury. Jak se lze na umělecká díla dívat a co to je vizuální gramotnost?

út 3. 10. | 17:00 | před hlavním vstupem do budovy rektorátu VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15

Další akce v místě Ostrava

OSTRAVA – PO PŘÍVOZSKÝCH STOPÁCH CAMILLA SITTEHO

Autoři publikací o urbanistovi Camillu Sittem Romana Rosová a Martin Strakoš z Národního památkového ústavu zájemce provedou čtvrtí Přívoz, nejvýznamnějším...

 • Procházka
 • Komentovka

OSTRAVA – JAKO SOUMĚSTÍ

Vernisáž výstavy prací studentů ateliéru urbanismu Fakulty architektury ČVUT na téma ostravského souměstí s architekty Jiřím Mikou a Janem Sedlákem....

 • Výstava

OSTRAVA – STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD: ČTENÍ Z KNIHY CAMILLA SITTEHO

Architekti, teoretici i poučení laici budou číst úryvky Sitteho slavné knihy a doprovodí jej osobním komentářem. Těšit se můžete na...

 • Přednáška
 • Diskuze

OSTRAVA – NOVÁ BUDOVA FAKULTY UMĚNÍ OSU

Klastr umění a designu neboli novou budovu Fakulty umění Ostravské univerzity představí zástupci fakulty. První část nového kampusu již slouží...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

OSTRAVA – BUDOUCÍ ROZVOJ ČERNÉ LOUKY

Konkrétní změny, které Černou louku čekají, ukáží účastníkům přímo na místě autoři nové urbanistické studie Pavel Řihák a Martina Martina...

 • Procházka

OSTRAVA – DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE: MALÍŘSKÝ PLENÉR – ZRUŠENO

Malířský plenér v industriálním prostředí vyhlídkové věže Bolt Tower s malířem Vladislavem Hrošem. Náplní bude malba unikátního industriálního prostoru Dolních...

 • Workshop
 • Nutná rezervace

OSTRAVA – PORUBSKÁ SORELA

Netradiční aspekty porubské sorely s architektem Tomášem Čechem. Porubský socialistický realismus, sorela, je stále více znám i mezi širokou veřejností...

 • Procházka

OSTRAVA – DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE: KONSTRUKCE

Zástupci Dolní oblasti ukáží, co je ve Vítkovicích nového, i jak se uchovává to staré. Součástí je návštěva vyhlídkové věže...

 • Konstrukce
 • Procházka
 • Komentovka

OSTRAVA – PARKOVACÍ DŮM ZA KATEDRÁLOU

Parkovací dům za katedrálou bude postaven podle návrhu architektonické kanceláře Chalupa architekti, která vyhrála v architektonické soutěži vyhlášené městem Ostrava...

 • Přednáška
 • Diskuze