OSTROV NAD OHŘÍ

Jak se Ostrov proměňuje v moderní město, proměňuje se i jeho architektura. Komentovaná prohlídka s ateliérem A69 – architekti provede nejnověj­ší realizací, oceňovaným Centrem technického vzdělá­vá­ní, vzniklým rekonstrukcí a dostavbou původní „průmyslovky“. Cesta dále povede do rekonstruovaného Paláce princů, dnes budovy Městské knihovny a edu­kačního střediska pro děti a mládež, která se stala Stavbou Karlovarského kraje. Zakončíme procházkou rekonstruovanými zámeckými zahradami.

SRAZ: ne 30. 9., 10:00, před vstupem do CTVO

www.a69.cz