OTROKOVICE – MONTOVANÝ PRAGER

Historička architektury Klára Eliášová představí jednu z raných realizací architekta Karla Pragera z první poloviny padesátých let, prototyp domu s montovaným skeletem v Otrokovicích. Speciální konstrukční systém T16/54, který se opírá o vnitřní montovaný skelet a místo tradičního zdiva ho vyplňují masivní cihlové bloky, vyvinul architekt Karel Janů v roce 1953. Prager ho uplatnil pro otrokovický prototyp. V souladu se státem prosazovaným socialistickým realismem se obrátil k historizujícímu dekoru v podobě monumentálního sloupového řádu, balkonů s ornamentálně proplétaným mřížovím či atiky s balustrádou. Prohlídka vysvětlí, jak byl dům přijat v dobových teoretických textech a přiblíží další vývoj konstrukčních technologií pro obytnou výstavbu ve městě. Naznačí, jaká jsou úskalí památkové péče o architekturu druhé poloviny 20. století.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

Organizátorem této akce je spolek aArchitektura.

so 30. 9. | 14:00 | Mánesova 1095–1098

Další akce v místě OtrokoviceZlín

ZLÍN – CENTROPROJEKT

S historičkou umění Lucií Šmardovou budovou Centroprojektu od architekta Zdeňka Plesníka, která patří k významným poválečným stavbám ve Zlíně a...

 • Komentovka
 • Nutná rezervace

ZLÍN – TOVÁRNA V ZAHRADÁCH

S historičkou umění Lucií Šmardovou do továrního areálu firmy Baťa, kde představí konstrukční systém 6,15 x 6,15 m, ze kterého...

 • Konstrukce
 • Procházka

ZLÍN – ANATOMIE ČESKÉ FUNKCIONALISTICKÉ ARCHITEKTURY

Přednáška historika a popularizátora architektury Jakuba Potůčka o tom, jak v období 20. až 40. let 20. století rozvoj moderních...

 • Konstrukce
 • Přednáška
 • Projekce

ZLÍN – PŘÍBĚH ZIKMUNDOVY VILY: KULTURNÍ PAMÁTKA PROTKANÁ PŘÍBĚHY

Výstava konaná u příležitosti 90 let od vzniku prvních plánů vily a 70 let od adaptace architektem Zděňkem Plesníkem pro...

 • Komentovka
 • Výstava

ZLÍN – PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI

Pro návštěvníky Památníku Tomáše Bati jsou připraveny komentované prohlídky, při kterých je k vidění mj. nový exponát – osobní hodinky...

 • Komentovka
 • Hurá dovnitř!
 • Přednáška
 • Výstava
 • Projekce