PARDUBICE – MALÁ ZMĚNA, VELKÝ VÝZNAM: UMĚNÍ PRO VEŘEJNÝ PROSTOR

Dvoudenní program o umění ve veřejném prostoru s umělci a kurátory z galerie GAMPA. Diskuse, workshopy i happeningy o tom, jak nepatrná změna každého z nás má velký význam pro místo, ve kterém žijeme. První den se odehraje venkovní veřejné setkání se zástupci města, iniciativ a kulturních organizací nad tématem dočasného i trvalého oživení a připomenutí něčeho podstatného v Pardubicích. Druhý den bude plný uměleckých akcí a doprovodných aktivit pro veřejnost.

Na workshop je omezená kapacita, vícei nformací na webu www.gampa.cz.

pá 30. 9. a so 1. 10. | celodenní akce

Další akce v místě Pardubice

PARDUBICE – POZDNÍ OSMDESÁTKY / RANÉ DEVADESÁTKY

Se členy spolku Offcity a jejich hosty – architekty, umělci a historiky po výtvorech konce 80. a počátku 90. let,...

  • Procházka

PARDUBICE – PŘÍBĚH ZÁMEČEK

Po stopách tragické historie místa i příběhem realizace nové stavby Památníku Zámeček s jeho ředitelem historikem Viktorem Janákem a autorem...

  • Procházka
  • Nutná rezervace

PARDUBICE – FINAL_FINAL_INTERMEZZO

Symbolický přesun Galerie města Pardubice na druhou stranu břehu společně s kolektivem architektů Final_Final. Prozkoumejte vrstevnatost prostředí propojující minulé a...

  • Procházka
  • Diskuze
  • Nutná rezervace