PARDUBICE – POZDNÍ OSMDESÁTKY / RANÉ DEVADESÁTKY

Se členy spolku Offcity a jejich hosty – architekty, umělci a historiky po výtvorech konce 80. a počátku 90. let, tedy období přelomu ve vnímání architektury jako součásti veřejného prostoru. V 80. letech byla společnost spíše pasivním konzumentem, projektové ústavy a politická správa pracovaly zcela autonomně na přetváření prostředí města. Počátkem 90. let se objevili soukromí investoři a nově se vzmáhající státní správa i samospráva dostaly do rukou prostředky na nové potřeby a výzvy v oblasti územního rozvoje, infrastruktury a administrativního zázemí úřadů. Začaly vznikat nové ateliéry, hledal se nový výraz architektury v demokratickém prostředí. Klientelistická síť z minulého období však na dlouhá léta ovlivňovala podobu našich měst. S odstupem 30 let se již můžeme na výsledky podívat s nadhledem. Pojďme se tedy projít, zavzpomínat a také hodnotit s autory procházky.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

so 1. 10. | 14:00 | u vstupu do Hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633

Další akce v místě Pardubice

PARDUBICE – PŘÍBĚH ZÁMEČEK

Po stopách tragické historie místa i příběhem realizace nové stavby Památníku Zámeček s jeho ředitelem historikem Viktorem Janákem a autorem...

  • Procházka
  • Nutná rezervace

PARDUBICE – MALÁ ZMĚNA, VELKÝ VÝZNAM: UMĚNÍ PRO VEŘEJNÝ PROSTOR

Dvoudenní program o umění ve veřejném prostoru s umělci a kurátory z galerie GAMPA. Diskuse, workshopy i happeningy o tom,...

  • Přednáška
  • Workshop
  • Diskuze
  • Nutná rezervace

PARDUBICE – FINAL_FINAL_INTERMEZZO

Symbolický přesun Galerie města Pardubice na druhou stranu břehu společně s kolektivem architektů Final_Final. Prozkoumejte vrstevnatost prostředí propojující minulé a...

  • Procházka
  • Diskuze
  • Nutná rezervace

 

Rezervace na akce s omezenou kapacitou byly spuštěny ve středu 21. září 2022 v 9:00.

Zamluvte si svoje místo na vybrané akci skrze rezervační portál GoOut.cz

(max. 2 vstupenky na osobu na akci).

Více informací naleznete u jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vás!