Partizánske – Baťovská architektúra

Firma Baťa založila v roku 1938 osadu Baťovany pri Šimonovanoch na Hornej Nitre. Čím je toto miesto, ktoré sa časom stalo mestom Partizánske, výnimočné? Aký nesie odkaz? Čo v Partizánskom postavila firma Baťa? Akú to má hodnotu? So spolkom Fabrika umenie.

Zraz: so 5. 10., 15.00, Námestie SNP

Další akce v místě Partizánske

PARTIZÁNSKE – Bývanie v baťovskom priemyslenom meste

Po stopách bývania v robotníckych kolóniách Baťovho závodu s teoretičkou architektúry Katarínou Janíčkovou. Počas prechádzky budú mať účastníci možnosť nahliadnuť...

  • Procházka
  • Slovensko