PÍSEK – NEJLEPŠÍ MĚSTO NA SVĚTĚ?

Projekce filmu Nejlepší město na světě a následná beseda o tom, jak budovat kvalitní město s architekty Petrem Leškem a Martinem Zborníkem. Může být Písek jihočeská Kodaň? Co dělá město kvalitním? Jak ho zlepšit, proměnit, co je k tomu potřeba? Na příkladu změny Kodaně zachycené ve filmu „Nejlepší město na světě“ budeme společně hledat, co se již povedlo a co se dá v Písku a jeho veřejném prostoru ještě změnit a jak. V rámci akce proběhne 2. vernisáž výstavy kvalitních staveb nominovaných na Českou cenu za architekturu 2023. Výstava bude pro veřejnost přístupná po celou dobu konání festivalu.

Omezená kapacita, rezervace na webu: http://www.sladovna.cz/rezervace-a-on-line-vstupenky/. Předpokládaná doba trvání 1,5 hodiny.

Program:
| 17:00 | Projekce filmu Nejlepší město na světě
| 18:00 | beseda s architektem Petrem Leškem (místopředsedou České komory architektů)

Organizátorem této akce je Občanské sdružení Písecký svět z.s.

út 3. 10. | 17:00 | Sladovna Písek, Velké náměstí 113

Další akce v místě Písek

PÍSEK – VÝSTAVA JÁ MĚSTO

Výstavou JÁ město s architektem Martinem Zborníkem, ředitelem Adamem Langerem, dramaturgyní Klárou Mathieu či hlavní lektorkou Gabrielou Sokolovou Loskotovou. Ve...

  • Komentovka
  • Diskuze
  • Výstava
  • Nutná rezervace

PÍSEK – SLADOVNA: NEZREKONSTRUOVANÁ ČÁST INDUSTRIÁLNÍ PAMÁTKY

Po dosud nezrekonstruovaných a běžně nepřístupných částech Sladovny Písek s ředitelem Adamem Langerem, technikem Lukášem Zahradníkem a architektem a členem...

  • Komentovka
  • Hurá dovnitř!
  • Diskuze
  • Nutná rezervace

PÍSEK – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU

Výstava České ceny za architekturu představuje v rámci Dnů architektury 31 realizací nominovaných mezinárodní odbornou porotou v letošním ročníku do užšího výběru....

  • Výstava