PLANÁ – NOVÁ TVÁŘ PLANÉ

Planá, malé západočeské město, dramaticky utvářené po odsunu sudetských. Noví obyvatelé, nový směr vývoje, nově utvářený vztah mezi obyvateli a místem – prohlubování nové identity města. Napříč Planou za doprovodu architektů Báry Mikitové a Pavla Buryšky. O měnícím se obrazu veřejných prostranství města (sídliště Fučíkova, centrální park, náměstí Svobody a další).

SRAZ: ne 5. 10., 14:00, Centrální park, parkoviště u smuteční síně